Vastgoedeigenaren pleiten voor taskforce vitaal Suydersee in Dronten

Dronten - De Belangenvereniging Vastgoedeigenaren Vitaal Suydersee (BVVS) vreest dat de coronacrisis, ook als de winkels weer helemaal open mogen, veel meer leegstand van winkelpanden tot gevolg zal hebben dan eerder was voorzien. Men pleit daarom in een brief aan de gemeente voor snelle actie.

Internetaankopen

Volgens de vereniging van eigenaren van winkelpanden in Stadscentrum Suydersee blijkt uit onderzoek dat consumenten tijdens de coronacrisis veel meer aankopen via internet doen en dit ook zullen blijven doen. Dat zal volgens hen een structurele impact hebben op niet-dagelijkse winkels en horecazaken, waardoor de leegstand in het winkelcentrum verder zal groeien in een bovendien sneller tempo.

Transformatie prioriteit

Men dringt bij de gemeente aan op een aantal maatregelen. Tijdens de vaststelling van de Retailvisie vorig jaar door de gemeente is al voorzien in transformatie van een aantal winkelgebieden. Door die een andere functie te geven, zoals woningen, kan het winkelgebied compacter worden gemaakt en wordt de leegstand bestreden.

‘Wij denken dat de Retailvisie door de ontwikkelingen wordt ingehaald en de problematiek versneld op ons allemaal afkomt. De transformatieopgave wordt in de Retailvisie weliswaar als prioritair omschreven, maar niet vertaald naar vervolgacties. Dat is in de huidige tijd niet meer uit te leggen: deze opgave kunnen ondernemers en pandeigenaren niet alleen oplossen. Gezamenlijke actie met een actieve regierol van de gemeente is hierin nodig.’

Taskforce en crisismanager

Omdat er ook vanuit Den Haag gelden beschikbaar komen om de vitaliteit van Stadscentra te versterken, ziet de BVVS dat ook als een kans. Ook versnelling van de bouw van het aantal woningen is een kans voor het Stadscentrum: meer inwoners voor Dronten betekent meer consumenten..

De BVVS zou graag zien dat de gemeente een ‘zwaargewicht crisismanager’ aanstelt ‘met een breed mandaat binnen de gemeentelijke organisatie’, die zich met partijen richt op de ‘gebiedsontwikkeling van Suydersee, waarbij passende initiatieven van vastgoedeigenaren en ondernemers door de gemeente worden geregisseerd en gefaciliteerd’. Ook zou men graag zien dat er een ‘taskforce Vitaal Suydersee’ wordt ingesteld, waarin de belangrijkste stakeholders zitten, maar bijvoorbeeld ook woningbouwcorporatie OFW. Hiermee moet de transformatie van winkelpanden waar het kan versneld worden aangepakt.