FlevoMeer Bibliotheek: miljoen uitleningen in 2020

Regio - FlevoMeer Bibliotheek leende in 2020 1miljoen boeken, films, DVD's e-books en luisterboeken uit. De uitleen van e-books en luisterboeken steeg met 38 procent.

De organisatie speelde creatief in op de lockdown van gedwongen sluitingen. Diensten die daaruit voortvloeiden waren de ThuisBieb, de AfhaalBieb of de UitleenBieb. Om in contact te blijven met klanten werden ook Bel de Bieb en Bel de Klant ontwikkeld. Via Bel de Bieb stelde de klant vragen over bijv. het lenen van e-books en luisterboeken. Medewerkers belden bij Bel de Klant leden om te vragen hoe het met ze ging.

 

Leestassen

 

De basisscholen in de 5 gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde gaven tijdens de eerste lockdown aan dat kinderen behoefte hadden aan boeken. Snel zijn 2441 leestassen incl. tips aan 27 scholen geleverd.

 

In 2020 zijn tijdens de lockdowns de fysieke activiteiten omgezet naar online activiteiten. De bekende auteurs Eva Vriend en Suzanna Jansen hebben 4 online lezingen gegeven over hun boeken. In samenwerking met Omroep Flevoland, Batavialand, Bibliotheek Netwerk Flevoland en denieuwebibliotheek zijn de verhalen van Flevolanders opgetekend in Verhalen in Virustijd.

Tevreden

44 procent van de klanten toonde zich  (zeer) tevreden over de dienstverlening tijdens sluitingsperiodes. Over de dienstverlening na heropening is 70% zeer tevreden.