Ronald Spanier directeur Landschapsbeheer Flevoland

Regio - Ronald Spanier is de nieuwe directeur van Landschapsbeheer Flevoland.

Spanier was tot nu toe vooral werkzaam als directeur/manager in de sociale en culturele sector van Flevoland en kent daarmee het reilen en zeilen van de Flevolandse politiek en bestuur. Hij volgt Jeroen Reinhold op die de laatste anderhalf jaar directeur was.

Met het bestuur, het team en de vrijwilligers wil Ronald zich inzetten voor een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten.

Jeroen Reinhold richt zich op oude passie

Jeroen Reinhold gaat Landschapsbeheer niet verlaten. Jeroen had twee functies binnen Landschapsbeheer en die bleken moeilijk met elkaar te verenigen; voor beiden had hij eigenlijk te weinig tijd. Hij gaat zich weer richten op zijn oude passie, het veld- en advieswerk. Hij blijft wel plaatsvervangend directeur, een functie die hij al vele jaren bij de organisatie vervulde.

Stichting Landschapsbeheer Flevoland

Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Flevoland. Met onze kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse landschap. Om onze doelstelling te bereiken werkt de organisatie samen met agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat én met natuurbeheerorganisaties als Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.