Dorpsbelangen Biddinghuizen wil einde aan ‘rondpompen’ van geld

Biddinghuizen - Dorpsbelangen Biddinghuizen vindt het raar dat men aan de ene kant subsidie krijgt van de gemeente, terwijl men aan de andere kant leges moet betalen voor evenementen die georganiseerd worden.

Men doet daarom twee voorstellen aan het college van burgemeester en wethouders om een einde te maken aan dit ‘rondpompen’ van geld, maar het college wil in beide voorstellen niet meegaan.

Twee voorstellen

Dorpsbelangen Biddinghuizen ontvangt elk jaar 10.000 euro subsidie van de gemeente. Tegelijkertijd betaalt men per jaar 1.500 euro aan leges voor evenementen ‘die bijdragen aan de gemeenschapszin en helemaal gedragen worden door vrijwilligers’. Men stelt daarom de gemeente voor om de verplichting tot het betalen van leges af te schaffen of de te ontvangen jaarlijkse subsidie te verhogen met 1.500 euro.

Transparantie

De gemeente wil in beide voorstellen niet meegaan. Ten eerste staat de huidige legesverordening niet toe dat deze niet worden geheven, tenzij het om collectes voor goede doelen gaat. Dan zou de legesverordening dus eerst gewijzigd moeten worden, maar ook dat lijkt de gemeente niet verstandig. ‘Het heffen van leges zorgt er voor dat de werkzaamheden die de gemeentelijke organisatie verricht voor evenementen betaald worden. Het heffen van leges zorgt bovendien voor transparantie en voorkomt ‘schijn van willekeur’. Het heffen van leges zorgt ook voor transparantie over de manier waarop de gemeente Dronten haar middelen besteed. Daarnaast betalen andere (commerciële) organisaties ook leges voor vergunningen voor vergelijkbare activiteiten.’

Recente verdubbeling

De gemeente vindt het ook wat te gortig de jaarlijkse subsidie dan maar te verhogen met 1.500 euro. ‘Het bedrag dat Dorpsbelangen Biddinghuizen jaarlijks aan subsidie ontvangt is in 2018 verdubbeld naar 10.000 euro. Dit bedrag wordt daarnaast jaarlijks geïndexeerd. Als het huidige subsidiebedrag volgens Dorpsbelangen niet toereikend genoeg is om uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten, dan dient dit te worden aangetoond in de begroting. Uit de tot nu toe ingediende begrotingen is dit niet gebleken.’