Motorrijders in de file: hoe zit het nu precies?

Aangeboden door: chromeburner.nl

Veel automobilisten ergeren zich eraan: je staat in de file en motorrijders rijden gewoon tussen de stilstaande of langzaam rijdende auto’s door. Dat voelt niet alleen oneerlijk, maar je kunt er ook door verrast worden omdat er geen rekening mee houdt dat er nog niets zo dicht langs je auto komt scheren.

Maar hoe zit het eigenlijk precies met motorrijders in de file, mogen ze eigenlijk wel tussen de auto’s door rijden? En is dat dan aan regels gebonden?

Mogen motoren echt tussen de files door rijden?

De regel dat motoren in een file tussen de auto’s door mogen rijden is niet bij wet geregeld. Maar er is wel sprake van een gedragscode waar gedragsregels aan gekoppeld zijn. In die zin in deze vraag moeilijk te beantwoorden, maar een motorrijder die zich aan de gedragsregels houdt zal niet tegen een bekeuring aanlopen. Hij of zij moet kiezen voor de ruimte tussen de meest linkse banen en richting aangeven wanneer hij of zij weer wil invoegen omdat de file weer gaat rijden. Het snelheidsverschil tussen de motor en de auto’s mag niet meer zijn dan 10 km/u. Dat is dus erg beperkt. Dat neemt niet weg dat er automobilisten zijn die zich eraan ergeren dat motorrijders tussen de auto’s door mogen in de file. Daar is echter wel een begrijpelijke reden voor die ook automobilisten zullen begrijpen. Motorrijders zijn erg kwetsbaar en de meeste ongelukken bij een file gebeuren achteraan. In die zijn is het dus een veiligheidsmaatregel, net zoals het verplicht moet dragen van motorhelmen een maatregel is voor de eigen veiligheid van de motorrijder.

Hoe gaat het eigenlijk elders in Europa?

Ieder land kan er zo haar eigen regels op na houden, en dat geldt ook in dit geval. Waar motorrijders in Nederland tussen de file door mogen, mag dat in Duitsland niet. Daar bekijkt men of ze eventueel wel over de vluchtstrook zouden kunnen. In Italië doen motorrijders dat al bij iedere vertraging al, hoewel dit niet vastgelegd is in de regels. Rijd je daar, dan moet je daar dus niet van opkijken. In België mogen motorrijders tussen de file door op een snelheid die niet hoger is dan 20 km/u meer dan die van de auto’s. De maximaal toegelaten snelheid is 50 km/u. In Frankrijk gaan motorrijders te pas en te onpas op hoge snelheid tussen files of langzaam rijdend verkeer door, en is de overheid bezig om strenger op te treden tegen motorrijders.

Als automobilist in Nederland, België en Frankrijk heb je dus rekening te houden met motorrijders die bij langzaam rijdend of stilstaand verkeer tussen de auto’s door kunnen rijden. Je hebt niet het recht om de ruimte dicht te houden, dus moet je er alert op zijn om een aanrijding te voorkomen of buitenspiegel kwijt te raken. Ook tijdens het filerijden moet je dus alert blijven. Doe niet zomaar je portier open om voor frisse lucht te zorgen, dus.