Twee kwartiermakers aan de slag bij Flevolandse Patiëntenfederatie

Lelystad - Jolanda Winters en Katinka van der Linden gaan als kwartiermaker aan de slag bij de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) met het doel de contacten en samenwerking met cliëntenraden, patiëntenverenigingen en adviesraden sociaal domein in Flevoland te versterken.

De kwartiermakers konden worden aangetrokken dankzij een subsidie van ZonMw en de provincie Flevoland.

De FPF zet zich in voor het versterken van de inspraak van burgers in hoe de zorg in Flevoland is georganiseerd door in gesprek te gaan met onder andere zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen. Dat een goede gezondheidszorg cruciaal is voor ons welzijn is afgelopen jaar door corona extra duidelijk geworden. De FPF is dan ook zeer verheugd, dat ze een subsidie voor een jaar heeft gekregen van zowel ZonMW als de provincie Flevoland, om dit belangrijke werk een betere basis te geven.

Zowel ZonMw als de Provincie Flevoland hechten veel belang aan regionale versterking van de medezeggenschap van burgers bij de organisatie en uitvoering van welzijn en zorg. De FPF zet zich sinds 2017 in voor het verbeteren van die positie. Dit doen zij op lokaal en regionaal niveau in dialoog met zowel met aanbieders als de financiers zoals gemeenten en zorgverzekeraars. De FPF vervult hierin een landelijke voorbeeldfunctie. Zo speelde de FPF een actieve rol in het scherp houden van zorgaanbieders en verzekeraars om na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen weer een goed alternatief voor Flevoland op te zetten.

Dankzij de verkregen subsidie kan de FPF nu twee kwartiermakers aantrekken met het doel de contacten en samenwerking met cliëntenraden, patiëntenverenigingen en adviesraden sociaal domein in Flevoland te versterken.

In welzijn en zorg gaat de komende jaren veel veranderen. Als je ziek wordt of kwetsbaarder bent, krijg je vaker hulp aan huis in plaats van opgenomen te worden in een instelling. En het aantal kwetsbare mensen en chronisch zieken neemt enorm toe. Deze patiënten maken niet gebruik van één zorgaanbieder. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met de huisarts, de wijkverpleegkundige, de specialist uit het ziekenhuis, de dagbesteding en de mantelzorgondersteuning. Om de zorg ook in de toekomst op het hoge kwaliteitsniveau te houden is het stimuleren van samenhang en samenwerking op regionaal niveau noodzakelijk. Anders verdwaalt de patiënt in het woud aan aanbieders of krijgt juist helemaal niet de zorg, die hij of zij nodig heeft.

De FPF wil met de ondersteuning van de twee kwartiermakers de belangenbehartiging vanuit het perspectief van de burger op gezamenlijke thema’s zoals bijvoorbeeld “de juiste zorg op de juiste plek” vergroten.

De twee nieuwe kwartiermakers zijn Katinka van der Linden met als aandachtsgebieden de Flevolandse GGZ en de samenhangende zorg in Almere, en Jolanda Winters, die zich richt op de samenhangende zorg in de gebieden: Lelystad/Dronten/Zeewolde en de Noordoostpolder/Urk.

Katinka van der Linden werkt als coach en trainer met aandachtsgebied welzijn en zorg. Haar visie: een samenleving creëren waarin iedereen op zijn of haar eigen wijze kan deelnemen aan de maatschappij.
Jolanda Winters werkt als beleidsadviseur, trainer & coach binnen zorg en welzijn. Haar visie: mogelijkheden creëren zodat mensen het leven kunnen leiden dat ze graag willen.