Aanleg duurzame rotonde Dronterweg - Swifterringweg start op 1 maart

Lelystad - De provincie Flevoland start op maandag 1 maart met de aanleg van een duurzame rotonde op de kruising van de Dronterweg met de Swifterringweg tussen Lelystad en Dronten. Eind april zijn alle werkzaamheden gereed.

De kruising met de Swifterringweg wordt op dit moment nog geregeld met behulp van verkeerslichten.

Vanaf 1 maart wordt een duurzame rotonde op deze kruising aangelegd. Van de aannemer wordt verwacht dat deze gecertificeerd is op de hoogste trede van de CO2 Prestatieladder. Daarnaast is gekeken hoe de milieu-impact van de gebruikte materialen en de CO2 uitstoot tijdens de uitvoering kunnen worden verminderd.

40% duurzamere materialen

De provincie heeft vooraf berekend wat de milieu-impact zou zijn als de rotonde zou worden aangelegd met de materialen die standaard worden voorgeschreven. Vervolgens is aan de inschrijvers gevraagd om met een ontwerpvoorstel te komen dat een lagere milieu-impact heeft voor de te gebruiken materialen. Hierbij is een reductiedoelstelling meegegeven van 40%. De opdracht is gewonnen door een ontwerp dat, door het gebruik van duurzamere materialen voor zowel de rotonde als de tijdelijke bypass, voldeed aan de doelstelling van 40%.

Beperking CO2-uitstoot tijdens uitvoering

Om de CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te verminderen is met de aannemer afgesproken dat de brandstof die wordt gebruikt tijdens het project minimaal 50% minder CO2-uitstoot dan reguliere brandstof. Daarnaast zorgt de tijdelijke bypass ervoor dat het verkeer niet hoeft om te rijden. Hiermee wordt extra CO2-uitstoot voorkomen. De extra CO2-uitstoot die dankzij de bypass wordt voorkomen compenseert, mede dankzij het gebruik van duurzame materialen, ruimschoots de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de aanleg van de bypass.

Omleidingsroutes

Doorgaand verkeer op de Dronterweg richting Lelystad en vice versa wordt vanaf 1 maart langs het werk geleid door middel van een bypass. Verkeer dat normaal via de Dronterweg – Swifterringweg naar de Runderweg of het industrieterrein Oostervaart rijdt en vice versa wordt omgeleid via de Dronterweg – Oostranddreef.

Medio april wordt de rotonde aan beide zijden aangesloten op de rijbaan van de Dronterweg. De aansluitingen worden een stuk smaller omdat er geen opstelstroken meer nodig zijn. Overbodig geworden verhardingen worden daarom verwijderd en de aansluitingen worden van nieuw asfalt voorzien. Deze werkzaamheden vallen buiten de bypass. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de Dronterweg afgesloten vanaf de Larserringweg tot aan de Lisdoddeweg. Het verkeer tussen Lelystad en Dronten wordt dan omgeleid via de Oostrandreef – Binnenhavenweg -Overijsselseweg – Biddingweg/Swifterweg – Lisdoddeweg v.v. Tijdens deze afsluiting wordt ook de deklaag aangebracht op het gedeelte tussen de Larserringweg en de nieuwe rotonde Swifterringweg. De verwachting is dat de afsluiting twee weken gaat duren.

(Brom)fietsers

Vanaf 1 maart tot april kan het (brom)fietsverkeer tijdelijk geen gebruik maken van de fietspaden langs de Swifterringweg en de Dronterweg ter plaatse van het kruispunt Dronterweg – Swifterringweg. Door de aanleg van de rotonde moeten alle fietspadaansluitingen op de kruising worden opgebroken. Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde worden op andere locaties nieuwe fietspaden aangelegd, die aansluiten op de fietsoversteken bij de rotonde. Er is geen mogelijkheid om het (brom)fietsverkeer veilig langs de werkzaamheden te geleiden. Het (brom)fietsverkeer moet daarom gebruik maken van alternatieve routes die als omleiding worden aangegeven.

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde komen de bushaltes aan de Runderweg tijdelijk te vervallen.