Dronten pleit bij minister voor steilere routes rond Lelystad Airport

Dronten - De gemeente Dronten pleit er bij demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen voor dat de vluchtroutes van en naar Lelystad Airport steiler worden gemaakt. In een zienswijze op de door de minister ter inzage gelegde luchtruimherzieningsnota wordt daarvoor gepleit.

Nodige herziening

De luchtruimherziening is nodig om er voor te zorgen dat de vliegtuigen die van Lelystad Airport gebruik gaan maken op grotere hoogte kunnen vliegen dan nu het geval is. Door militaire oefenroutes te verplaatsen moet dat mogelijk worden gemaakt. Dat geldt dan echter vooral voor het ‘oude land’; Overijssel en de Veluwe, waar veel verzet is tegen de openstelling van Lelystad Airport voor passagiersvliegtuigen.

Verder is er voorzien dat er in rechtere lijnen op Lelystad Airport aan- en afgevlogen kan worden, waardoor er minder hoeft te worden omgevlogen. Uiteindelijk levert dat minder geluidsoverlast en minder milieuvervuiling op.

Zwaarst getroffen

Dronten is het daar in principe mee eens en geeft in de reactie aan de minister aan ook niet per definitie tegen Lelystad Airport te zijn. ‘Wel zijn we na openstelling één van de gemeenten die het zwaarst getroffen worden door geluidsoverlast. Voor ons is het voorkomen van overlast en het behouden van de leefbaarheid in de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant daarom van groot belang.’

Het komt die leefbaarheid ten goede als de vluchtroutes steiler worden gemaakt. Daarnaast heeft de gemeente vraagtekens bij de door de minister aangekondigde startprocedure voor vliegtuigen op Lelystad Airport. Die lijkt juist strijdig met steilere aan- en afvliegroutes en lijkt er ook vooral op gericht het geluid op de luchthaven zelf te verminderen. ‘Wat de gemeente Dronten betreft is het belangrijker om het geluid dichter in de kernen die het meest dichtbij de luchthaven liggen te verminderen.’

Constructieve reactie

De gemeenteraad heeft het donderdag over de door de gemeente geformuleerde reactie richting de minister gehad en toonde zich daar uitermate tevreden over. ‘Niet de grootste roepers moeten beperkt worden in de overlast, maar juist zij die er echt last van krijgen,’ zei Lazise Hillebregt (D66), verwijzend naar het verzet op de Veluwe en in Overijssel. Paul Zuurdonk (VVD) sloot daarbij aan: ‘We vinden dat hierin de juiste aandacht voor de inwoners van Dronten op een constructieve wijze onder woorden wordt gebracht, zodat we ook een serieuze gesprekspartner blijven.’

Ook SP en GroenLinks konden zich vinden in de zienswijze. ‘We willen niet de schijn wekken voor het vliegveld te zijn, maar we zijn wel voor deze zienswijze,’ zei Peter Duvekot (SP). De gemeenteraad stemde daarom unaniem met de zienswijze in.