Gemeente Dronten komt ondernemers maximaal tegemoet na lockdown

Dronten - De gemeente Dronten zal, tijdens en na de lockdown, ondernemers maximaal de ruimte te geven om weer zaken te doen. Als dat betekent dat de openingstijden van retailers moeten worden verruimd of wellicht zelfs vrijgegeven, is dat geen probleem.

Een voorstel van die strekking van Leefbaar Dronten en D66 is donderdag unaniem door gemeenteraad aangenomen.

In gesprek

Het betekent dat het college van b+w nu al met ondernemers in gesprek kan. ‘Wij verzoeken het college zo spoedig mogelijk in overleg te treden met (vertegenwoordigers van) onze retailers en afspraken te maken en/of regels op te stellen om in hun behoefte aan extra verkoopmogelijkheden, zoals openingstijden, direct na de lockdown te voorzien en deze afspraken en/of regels ter consultatie of besluitvorming voor te leggen aan de raad indien noodzakelijk,’ was de letterlijke tekst van het voorstel.

Want, zo constateren Leefbaar Dronten en D66, ondernemers hebben het zwaar in deze coronaperiode, en al helemaal in de lockdown waar we nu in zitten. Dat vraagt om een overheid die, als de regels dat weer toestaan, maximaal meedenkt in mogelijkheden, niet in beperkingen. ‘We moeten ons maximaal inspannen om onze retailers tijdens, maar zeker ook na de lockdown, in hun ondernemerschap te ondersteunen en te faciliteren.’

’s Nachts naar de kapper

Het was een voorstel dat op veel bijval kon rekenen in de gemeenteraad. Het deed Marianne Witteveen (ChristenUnie) zelfs hardop dromen. ‘Ik snak er naar om weer naar de kapper te kunnen. Hoe mooi zou het zijn als dat na een raadsvergadering, om 0.15 uur, ook nog zou kunnen?’ Dat lijkt me erg prettig.’

Kortom: als de kapper daar behoefte aan heeft, om zijn zaak tot laat of misschien wel 24/7 open te hebben, moet de gemeente daar welwillend in meedenken. ‘Alle creativiteit is welkom. Dit voegt een instrument toe aan de gereedschapskist,’ vond Remco de Maier (VVD). Wethouder Ton van Amerongen en Irene Korting gaven bovendien aan ondernemers al graag op deze manier tegemoet te willen treden. Zij zagen het voorstel dan ook als ondersteuning van het gemeentelijk beleid.

Retailer/ondernemer

Er brak alleen een discussie los over het gebruik van het woord ‘retailer’ in het voorstel. Siert Jan Lap (CDA) hechtte er zwaar aan dat dat woord vervangen zou worden door ‘ondernemer’. ‘Want er zijn ook andere bedrijven die getroffen worden en misschien geen behoefte hebben aan ruimere openingstijden, maar wel aan andere ondersteunende of faciliterende maatregelen,’ was zijn betoog.

Hij diende dan ook een nieuw voorstel in, met de tekst van het voorstel van Leefbaar Dronten en D66, waarbij ‘retailer’ consequent vervangen was door ‘ondernemer’.  De gemeenteraad wilde verder niet teveel woorden vuil maken aan die ‘semantische’ discussie: het gaat ten slotte om de bedoeling en het signaal dat hiermee wordt gegeven aan ondernemers. En dus stemde de hele gemeenteraad in met het voorstel van uiteindelijk het CDA.