Column Kees Bakker | Goed idee

Het is een wijs besluit van de gemeenteraad van Dronten om de Rekenkamer te vragen onderzoek te doen in het dossier ‘Oneigenlijk grondgebruik’, ook wel ‘Landjepik’ genoemd.

Dat is zo’n dossier waarin je het als gemeente nooit goed kan doen. Je kunt niet niets doen, want niet alleen worden er rechtsbeginselen aangepast als inwoners te pas en te onpas gemeentegrond zouden inpikken voor de eigen tuin, soms liggen daar ook leidingen onder die toegankelijk moeten zijn en blijven. Het wordt een beetje lastig als je bij een gaslek eerst een betonnen schuur moet afbreken voor je er mee aan de slag kunt gaan.

Overvallen

Aan de andere kant voelen inwoners zich vaak overvallen als ze een brief krijgen van de gemeente waarin staat dat ze oneigenlijk een stuk gemeentegrond in gebruik hebben en dat binnen een aantal weken tijd moeten herstellen en terugbrengen in de oorspronkelijke staat, omdat het anders op hun kosten wordt gedaan. Sommige inwoners zijn zich van geen kwaad bewust, sommige inwoners betwisten de gemeentelijke claims, maar in veel gevallen voelen inwoners zich onheus bejegend.

En dus is het goed een onafhankelijke instantie met enige afstand daarnaar te laten kijken. Niet om iemand, inwoners of gemeente, alsnog gelijk te geven. Niet om in individuele gevallen uitspraak te doen. Maar wel om te kijken of het gemeentelijke handelen rechtmatig is, of er op de juiste manier wordt gecommuniceerd en of dit alles bijdraagt aan de doelstellingen van het beleid in dit dossier.

Handvat 

Dat geeft de gemeenteraad ook weer een handvat over hoe verder te gaan. Op zich is het einde van het dossier in zicht, het gaat nu om de laatste gevallen van oneigenlijk grondgebruik door inwoners. 

Er staat echter ook een volgend project op stapel, om te kijken naar bedrijven die misschien stiekem stukjes gemeentegrond in gebruik hebben genomen. En natuurlijk kunnen er, gezien de vele nieuwbouw in Dronten, zich in de toekomst ook weer nieuwe gevallen voordoen.

Communicatie

Een kleine voorspelling over de uitkomst van het onderzoek: het schort aan de communicatie. Die moet aan de ene kan juridisch dichtgetimmerd zijn, want de ervaring in dit land leert dat als je sommige inwoners één vinger geeft, je je vervolgens moet afvragen waar je hand is gebleven. En aan de andere kant kun je mensen die zich van geen kwaad bewust zijn niet om de oren slaan met juridisch machtsvertoon. Dus het vraagt om een zorgvuldige mix van communicatie, met het liefst persoonlijke aandacht voor ieder geval. Benieuwd of dat inderdaad uit het onderzoek komt.