Drie natuurlezingen online in maart

Regio - Landschapsbeheer Flevoland houdt op de dinsdagavonden (2, 9 en 23 maart) een online lezing over natuur en biodiversiteit. Tijdens de presentaties is er ruimschoots gelegenheid om via de chat vragen te stellen.

Op 2 maart staan de roofvogels en uilen van Flevoland centraal. Harold Boer van Landschapsbeheer vertelt over de wereld van de roofvogels en uilen in Flevoland. Welke roofvogel vliegt daar? Wat zit daar op dat paaltje? Van welke uil is die braakbal? Waar kunt u op letten om snel soorten te herkennen of juist uit te sluiten? Harold is in zijn vrije tijd actief bij de Roofvogelwerkgroep Noordoostpolder.

Bijen

Op dinsdagavond 9 maart is het onderwerp: 'Hebben bijenhotels wel of geen nut? Welke wilde bijen maken gebruik van bijenhotels en wat kunnen wij voor deze bewoners doen? Hoe werkt zo’n bijenhotel eigenlijk? Zijn bijenhotels nuttig om te maken en neer te zetten? Zo ja, wat is dan de beste locatie? Veel vragen worden tijdens deze online lezing behandeld. Petra Borsch, projectmedewerker bij Landschapsbeheer, presenteert deze lezing.

Zoogdieren

Zoogdieren in Flevoland komen aan bod op dinsdag 23 maart. Denk aan de bever en de otter. Hoe zie je het verschil tussen een boommarter en een steenmarter? Dit soort interessante en soms grappige zaken komen deze avond aan bod in de lezing van Petra Borsch.

Deze lezingen zijn gratis en bedoeld voor alle groene vrijwilligers en andere geïnteresseerden in Flevoland. Aanmelden via flevoland@landschapsbeheer.net. Per mail wordt een inlogcode toegestuurd die op de avond zelf toegang geeft tot de lezing. Graag uiterlijk één dag van tevoren aanmelden.