Tiny Housegroep laat oog vallen op camping De Abelen in Swifterbant

Dronten / Swifterbant - De Drontenaren die graag een ‘tiny house’ zouden willen bouwen in Dronten hebben hun hoop nu op de gemeenteraad gevestigd. Gesprekken met de gemeente lijken na twee jaar vast te zitten. De groep heeft nu haar oog laten vallen op camping De Abelen in Swifterbant.

Ze zouden daar graag tien tijdelijke tiny houses willen neerzetten en dan ook de camping nieuw leven inblazen. In een brief aan de gemeenteraad wordt gevraagd om ondersteuning van dit initiatief.

Duurzame wens

‘Tiny houses’ zijn kleine huizen voor permanente bewoning. ‘Zo’n huis telt maximaal 50 vierkante meter leefoppervlakte en is maximaal vier meter hoog,’ liet Duco van Dijk van de initiatiegroep in oktober in de FlevoPost weten. De wens om klein te wonen is er één die groeit. ‘Het gaat niet alleen om de oppervlakte. Tiny houses zijn zoveel mogelijk zelfvoorzienend als het gaat om water en elektriciteit. Het is gebouwd van natuurlijke en/of hergebruikte materialen. Mensen die erin gaan wonen hebben daarom niet alleen genoeg aan de ruimte die zo’n huis biedt, maar kiezen er ook bewust voor zo duurzaam mogelijk te leven.’

Een gemeenschap vormen

Er is meer. Het gaat ook om de gemeenschap die een groep van tiny houses vormt. ‘Iedereen heeft zijn eigen privacy, hoor, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar je vormt wel een gemeenschap, met een gemeenschappelijke droom en ook een aantal praktische gemeenschappelijke zaken. Zoals een moestuin, waar we onze eigen groenten kunnen verbouwen.’

De ruimte

De initiatiefnemers zoeken en vragen wel de ruimte. ‘De huizen mogen klein zijn, maar voor de moestuin, een gemeenschappelijk gebouw waar je bijvoorbeeld spullen kunt opbergen, het parkeren van de auto’s van de bewoners en het stallen van de fietsen en voor de mogelijkheid zelf elektriciteit op te wekken of eventueel waterzuiveringssystemen aan te leggen, heb je wel de ruimte nodig.’

Makkelijk verplaatsbaar

‘Het mooie van tiny houses is dat ze vrij makkelijk verplaatsbaar zijn,’ legt Karen de Vrij van de initiatiefgroep uit. ‘Dat betekent dat we vragen om een terrein dat we voor minimaal vijf jaar voor een vaste prijs kunnen huren van de gemeente. Mochten er daarna andere plannen zijn met dat terrein, dan kunnen de huizen worden verplaatst naar een volgende locatie. Ook dat hoort bij de filosofie achter tiny houses.’

In actie

Omdat er in de nu al twee jaar durende gesprekken met de gemeente nog geen vooruitgang is geboekt, hoopt de groep dat de gemeenteraad nu in actie wil komen. Die beslis binnenkort of de brief van de initiatiefgroep op de raadsagenda komt.