Het Mozaïek mag zich als eerste school in Lelystad een 'Gelukkige school' noemen

Lelystad - Kindcentrum Het Mozaïek in de Kempenaar is straks de eerste school binnen Lelystad die zich 'Gelukkige school' mag noemen.

Lessen 'Levenskunde'

Het Mozaïek heeft in december subsidie aangevraagd, waarmee het schoolteam geschoold kan worden in het geven van lessen 'Levenskunde'. Deze subsidie is toegekend.

Donderdag 4 februari wordt het team tijdens een studiedag getraind worden in het geven van gelukslessen. Geen overbodige luxe in deze tijden, waarin de kinderen te maken hebben met onzekerheid en een onregelmatige schoolgang.

Het team hoopt dat alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 veel baat gaan hebben bij deze lessen die in het teken staan van de betekenis van geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven.

Aandacht voor socialisatie en persoonswording

Hiermee besteedt Kindcentrum Het Mozaïek aandacht aan socialisatie en persoonswording, twee van de drie pijlers op basis waarvan, binnen Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad, onderwijs wordt verzorgd. 

Kindcentrum Het Mozaïek was al een Gezonde school en wordt hiermee ook een Gelukkige school.

Op zes andere scholen in Flevoland (Almere 3x, Zeewolde 2x en Ens) hebben de kinderen al lessen in geluk gevolgd. Klik hier voor meer informatie.