Lelystad werkt aan een gezond voedingsaanbod op en rond Porteum

Lelystad - De gemeente Lelystad neemt deel aan de landelijke pilot om het voedingsaanbod op en rondom middelbare scholen gezonder te maken. In Lelystad is de unieke situatie dat er in de zomer van 2021 een nieuwe onderwijscampus zijn deuren opent: Porteum.

Een mooie kans om de omgeving van deze schoolcampus zo in te richten dat het past bij wat leerlingen lekker vinden, maar ook gezond is. ‘De school heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van deze jongeren’, aldus wethouder Jack Schoone.

Gezonde keuze stimuleren

‘Wij geloven dat er voor het onderwijs een belangrijke rol is weggelegd als het gaat om het stimuleren van gezonde keuzes, zegt woordvoerder Rhody Matthijs van Porteum. ‘De realisatie van onze nieuwe, duurzame leeromgeving maakt dat we ook vanaf het begin na kunnen denken over gezonde oplossingen. De kinderen zijn de toekomst. Laat dat dan ook een gezonde en duurzame toekomst zijn.’

Werken aan verbetering voedingsaanbod

De Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad, waar nu nog De Rietlanden, de SGL en ISG Arcus onder vallen en straks Porteum, is enthousiast en heeft een intentieverklaring ondertekend om leerlingen gedurende de schooldag een gezondere voedingskeuze te laten maken. Onder leiding van de JOGG-regisseur, gaan docenten, leerlingen en experts op het gebied van gezondheid en voeding samen aan de slag om het voedingsaanbod te verbeteren. In deze landelijke pilot wordt alles voorbereid voordat Porteum opengaat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden vanuit de gemeente (denk daarbij aan het wel of niet verlenen van vergunningen), aan het voedingsaanbod rondom scholen (samen met voedselaanbieders het assortiment gezonder maken) en het voedingsaanbod ín de scholen (het aanbod van gezonde voeding binnen de school en het creëren van een gezonde schoolomgeving). 

Gezonde jeugd, gezonde toekomst

Gezondheid is meer dan gezond zijn. Het is ook je vitaal voelen en goed in je vel zitten. In Lelystad werken verschillende organisaties samen aan een gezonde leefstijl voor alle inwoners. Een gezonde leefstijl voor jongeren is hierbij belangrijk: jong geleerd is oud gedaan. Om die reden is gemeente Lelystad sinds 2018 JOGG-gemeente en zetten diverse organisaties zich in voor een gezonde jeugd met een gezonde toekomst.