Reaal Dronten heeft bestuur compleet

Dronten - Reaal Dronten heeft sinds 1 december het bestuur compleet. Na een aantal jaren van vacante plekken is het bestuurlijk team aangevuld en op sommige functies ook gewisseld, om de komende jaren vooral continuïteit te kunnen blijven bieden aan de leden.

In de afgelopen tijd hebben zich meerdere kandidaat-bestuursleden aangemeld. Ook maakte Martin Panhuise bekend per 1 december te vertrekken als bestuurslid Voetbalzaken.

Slimme keuzes in taakverdeling

Omdat door de coronamaatregelen de sportactiviteiten nagenoeg tot een nulpunt waren gedaald, heeft het zittend bestuur de tijd en ruimte genomen om te bekijken welke slimme keuzes er konden worden gemaakt in de taakverdeling van het bestuur. 'We hebben ons afgevraagd waar een ieder van waarde kan zijn, plezier in heeft, goed in is. Kortom: hoe wij als bestuur de club het beste kunnen bedienen', aldus de nieuwe voorzitter Wim Bartelds.

Dat heeft er bijvoorbeeld in geresulteerd dat, de nu voormalig voorzitter, Vincent Zaal concludeerde beter op zijn plek te zijn bij Voetbalzaken, een portefeuille die hij al geruime tijd waarnam voor Martin Panhuise. Wim Bartelds wisselde van bestuurslid Accommodatie naar het voorzitterschap. 'We concludeerden: wat je betekenen kunt voor de club is belangrijker dan een functieomschrijving. Dit zal de basis vormen voor het verder invullen van de taken van het bestuur'.

Sinds 1 november is de functie van secretaris opgevuld door Suze Teunissen en vanaf 1 december de functie bestuurslid Algemeen door Linda van Altena-Enting. Interne Zaken zal worden opgepakt door Othman Ben Al Aouad. Jeroen de Klerk is zittend penningmeester.