Gemeenteraad groeit mee met Lelystad

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad bestaat nu nog uit 35 raadsleden, maar dat moeten er na de verkiezingen van volgend jaar 37 zijn. Daarvoor is wel de medewerking van het Centraal Bureau voor de Statistiek nodig.

Tweemaal groei

De groei van de gemeenteraad wordt ingegeven door de groei van de bevolking van Lelystad. Bij een stad van 80.000 inwoners hoort een gemeenteraad van 37 leden. Er is één klein probleempje: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert als peildatum voor het aantal gemeenteraadsleden 1 januari 2021, en aan het begin van dit jaar woonden er nog net geen 80.000 inwoners in Lelystad. Dat aantal gaat, als het al niet gebeurd is, deze maand waarschijnlijk wel gehaald worden.

Peildatum verschuiven

Vandaar dat de griffie de gemeenteraad voorstelt het CBS te verzoeken de peildatum voor het aantal raadsleden te verschuiven naar 1 oktober 2021. Op zich is dat een formaliteit, mits er een officieel verzoek van de gemeenteraad aan ten grondslag ligt