Garantiefonds voor evenementen is goed nieuws voor Lowlands

Dronten - Het kabinet stelt een garantiefonds voor evenementen in die na 1 juli gepland staan. Daarmee kunnen de voorbereidingen voor de evenementen doorgaan. Mocht door de coronacrisis het evenement dan toch niet door kunnen gaan, dan staat het fonds garant voor de uitgaven die op al zijn gedaan.

Goed nieuws

Dat is goed nieuws voor Lowlands, dat voor 21, 22 en 23 augustus op de agenda staat. Door de onzekerheid rondom corona had organisator Mojo al meerdere keren om duidelijkheid gevraagd over het wel of niet kunnen doorgaan van evenementen later deze zomer. Het kost enorm veel tijd een groot evenement als Lowlands voor te bereiden. Daar komt bij dat veel toeleveranciers, artiesten, producenten en organisatoren hun inkomsten de afgelopen periode volledig hebben zien stilvallen en wellicht inmiddels andere werkzaamheden hebben opgepakt. Dan is niet mogelijk een groot evenement als Lowlands te organiseren als de kans bestaat dat het toch weer niet door kan gaan.

Perspectief

Daarom komt er een garantiefonds. D66 en de VVD dienden daar vorige week een voorstel voor in, dat door het overgrote deel van de Tweede Kamer is aangenomen. Het kabinet gaat er nu mee aan de slag en komt met het garantiefonds van in ieder geval 300 miljoen euro, in de hoop dat er na 1 juli weer grote festivals en andere evenementen met veel publiek mogelijk zijn.

Om dat mogelijk te maken worden er vanaf half februari ook een aantal proeven met kleinschalige festivals en concerten gehouden. Dat moet inzicht bieden in de verspreidingsrisico’s van evenementen met veel publiek, zowel binnen als in de buitenlucht. ‘Een heel goed signaal, waarmee het kabinet het broodnodige perspectief creëert. Niet alleen voor alle partijen in onze sector (artiesten, organisatoren, locaties, leveranciers), maar ook zeker voor het publiek,’ vindt CEO Ruben Brouwen van Mojo.