GroenLinks neemt Lelylijn op in verkiezingsprogramma

Regio - De leden van GroenLinks hebben zaterdag op het landelijke congres het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 vastgesteld. Hierbij hebben de leden ook de Lelylijn definitief in het programma gestemd. Op termijn zou de Lelylijn ook moeten worden doorgetrokken naar Hamburg.

GroenLinks ziet, net als veel andere partijen, veel meerwaarde in een Lelylijn. Dit is een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen, die in elk geval ook Emmeloord, Heerenveen en Drachten aan zou moeten doen. 'Het zorgt niet alleen voor een forse reistijdverkorting tussen de Randstad en Groningen, ook worden bijvoorbeeld Friesland en de Noordoostpolder beter bereikbaar met het OV. Bovendien zorgt de Lelylijn voor minder druk op het veelgebruikte knooppunt Zwolle', aldus de partij.

GroenLinks Flevoland fractievoorzitter Bas de Reus: 'Voor een duurzame toekomst is het essentieel dat we investeren in openbaar vervoer. De Lelylijn is een belangrijke ontbrekende schakel in ons spoorwegennet. Een spoorlijn zorgt voor een beter vestigingsklimaat, is goed voor de economie, en kan zorgen voor de hoognodige spreiding van woningen. Daarnaast kan het zorgen voor minder autoverkeer en geeft het meer ruimte op de bestaande spoorlijn via Zwolle'.

'Veel partijen hebben de Lelylijn nu opgenomen in hun programma. We vinden dat een duidelijk signaal en hebben vertrouwen dat de Lelylijn straks een plek krijgt in het regeerakkoord van de nieuw te vormen coalitie na de verkiezingen', besluit De Reus.