Aanleg uitkijkpunten Trekweggebied nadert eindfase

Lelystad - De oplettende bezoeker die de laatste tijd vanaf de Praamweg in Lelystad de Trekweg richting Almere opgereden is, zal het al zijn opgevallen: de aanleg van de verhoogde uitkijkpunten is in volle gang en nadert zelfs haar eindfase.

Vanaf de tweede helft van februari zal het mogelijk zijn om op deze toplocaties de auto te parkeren en zonder verstoring te veroorzaken te kunnen genieten van al het moois dat deze plekken te bieden hebben. Denk hierbij aan het kleinschalig landschap met afwisselende stroken bloemen, gewassen, singels en poelen, aantrekkelijk voor roofvogels en reeën.

Trekweggebied

Het Trekweggebied tussen de A6 en de Trekweg is enige tijd geleden door Staatsbosbeheer ingericht als ideaal foerageergebied voor kiekendieven en andere roofvogels. Het gebied is goed bereikbaar gemaakt, zodat ook de bezoeker er van kan gaan genieten. De aanleg van deze kijkschermen is een belangrijk aspect om ongestoord naar het natuurgebied te kunnen kijken.

Oplevering

'Na de oplevering van dit kijkscherm is het beleven van het van het Trekweggebied weer een stukje makkelijker en zijn we nog dichter bij het einddoel van het gebied als de etalage van de Oostvaardersplassen en van het Nationaal Park Nieuw Land', aldus Staatsbosbeheer. 'Het gebied is goed met de auto en de fiets te bereiken. Elk uitzichtpunt heeft een aantal parkeerplaatsen. Met de auto kan men er zonder enig probleem parkeren op de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen'.

Kijkgaten op verschillende hoogtes

In het kijkscherm zitten gaten op verschillende hoogtes waardoor zowel jong als oud kan genieten van de kiekendieven, buizerds, kieviten en misschien zelfs de zeearend. 'Zoals gezegd boeken we met de werkzaamheden goede vooruitgang en wordt er op dit moment hard gewerkt om alles over een aantal weken af te kunnen ronden'.