SP vreest sloop ziekenhuis Lelystad

Lelystad - De SP heeft grote zorgen over het besluit van de gemeente Lelystad om een intentieovereenkomst met ziekenhuis St Jansdal te ondertekenen over de ontwikkeling van het gebied waarin het huidige ziekenhuispand staat.

'In de media wordt gesproken over de sloop van het huidige ziekenhuis, dit zou strijdig zijn met de besluiten die de gemeenteraad hierover genomen heeft', stelt de SP.

De partij vreest dat het markante ziekenhuisgebouw, dat voor veel Lelystedelingen een bijzondere plek is, verloren dreigt te gaan. 'Dit zou tegen het advies van de erfgoedcommissie en een door de SP ingediend amendement ingaan'.

Daarnaast is het volgens de SP van groot belang dat Lelystad weer een volwaardig ziekenhuis, met eerste hulp en bevallingszorg krijgt. 'Het bouwen van zorgwoningen en 'exclusieve zorg' zou in de toekomst noodzakelijke uitbreiding van de ziekenhuiszorg kunnen blokkeren. Zeker gezien de ambitie om door grootschalige woningbouw de komende jaren het aantal inwoners in Lelystad te laten verdubbelen'.

Aan het college van burgemeester en wethouders zijn vragen gesteld om inzage te krijgen in de intentieovereenkomst en de ondertekening uit te stellen. De SP wil eerst duidelijkheid of het college en St Jansdal goede afspraken hebben over behoud van de bijzondere architectuur en voldoende capaciteit voor nu en in de toekomst.

Fractievoorzitter Alexander Sprong: 'We hebben als stad ons ziekenhuis omarmd, zo belangrijk is het voor ons dat het behouden blijft! Door veel acties en betrokkenheid van de inwoners hebben we gelukkig nog steeds een ziekhuis. Maar we missen de kritische functies zoals een volwaardige eerste hulp en bevallingszorg. Zeker nu, met corona is het belang van voldoende ziekenhuiscapaciteit nog duidelijker geworden. Als SP strijden we al jaren tegen het sluiten van ziekenhuizen'.