St Jansdal en gemeente tekenen intentieovereenkomst voor nieuwbouw in Lelystad

Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal en de gemeente Lelystad tekenen komende maandag een intentieovereenkomst voor de bouw van een nieuw onderkomen.

Toen het Harderwijkse ziekenhuis in 2019 het failliete MC Zuiderzee overnam, liet de directie al direct weten op termijn te streven naar nieuwbouw op de huidige locatie aan de Ziekenhuisweg. Het gaat dan om een nieuw en kleiner gebouw en de sloop van het huidige, verouderde gebouw.

De nieuwbouw zou moeten plaatsvinden in 2027, waarna het huidige ziekenhuis in 2028 kan worden gesloopt. Hiervoor in de plaats zouden dan op een soort 'zorgcampus' andere zorgvoorzieningen moeten komen.

Volgens het geldende bestemmingsplan zijn op de locatie Ziekenhuisweg alleen activiteiten toegestaan die een ziekenhuisfunctie hebben. Daarnaast is in het plan ruimte voor actuele ontwikkelingen en wensen op het gebied van zorg en zorg-wonen.