Inwoners Swifterbant gaan aan de slag met dorpsvisie: 'Waar willen we naartoe met ons dorp?'

Swifterbant - De inwoners van Swifterbant gaan het komende halfjaar aan de slag met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor hun dorp. De dorpsvisie moet antwoord geven op de vraag 'Waar willen we naartoe met ons dorp?'.

Daarnaast moet de dorpsvisie de samenhang aanbrengen tussen de lopende trajecten en ontwikkelingen in Swifterbant om vanuit die bestaande omgeving te kijken naar de toekomst. De verwachting is dat de Dorpsvisie medio 2021 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kerngroep Ons Swifterbant

In november 2019 nam de raad een motie aan waarin werd gevraagd een dorpsvisie voor Swifterbant te ontwikkelen. De raad gaf hierbij aan dat Dorpsbelangen Swifterbant, dat 750 gezinnen in het dorp vertegenwoordigt, in dit proces een trekkersrol heeft. Dorpsbelangen heeft een groep van 11 personen uit Swifterbant samengebracht die samen de kerngroep 'Ons Swifterbant' vormen. De leden van de kerngroep zijn gevraagd vanwege hun kennis en ervaring op de verschillende interessegebieden en hun betrokkenheid bij de verschillende doelgroepen in het dorp.

Bestuurslid van Dorpsbelangen, Sandra Nobel: 'De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en ze staan te popelen om dit samen met de dorpsgenoten verder uit te werken. Hoe meer inwoners er betrokken worden en mee gaan denken en mee gaan praten hoe beter het is. De dorpsvisie is tenslotte van iedereen in Swifterbant'.

Ruimte aan alle inwoners om mee te praten en te denken

De kerngroep heeft met hulp van de gemeente een participatieplan opgesteld. Dit plan is dinsdag 12 januari door het college van B&W vastgesteld en geeft ruimte aan alle inwoners om mee te praten en mee te denken. De kerngroep coördineert het participatieproces, dat start met een digitale uitvraag onder de bevolking. De inwoners van Swifterbant worden uitgenodigd om hun droombeelden en ideeën op verschillende thema’s via verschillende kanalen kenbaar te maken. Daarna zal er een themamarkt worden georganiseerd waar alle inwoners nogmaals kunnen reageren op de thema’s. De opbrengst van de themamarkt wordt vervolgens met de inwoners van Swifterbant gedeeld tijdens een plenaire presentatie van het ‘Toekomstplein Swifterbant’. Hierbij kunnen zaken eventueel nog worden toegevoegd en aangescherpt. Na deze drie participatieronden legt de kerngroep de opbrengst vast in de dorpsvisie.

Wethouder Irene Korting: 'Ik roep iedereen in Swifterbant op om mee te doen. Dit is de kans om mee te praten over te toekomst van het dorp. De dorpsvisie gaat over een breed scala aan onderwerpen zoals wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid'.