Denk mee over de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van de IJsselmeerdijk

Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland organiseert digitale thematafels als onderdeel van het maken van plannen voor de versterking van de IJsselmeerdijk, tussen Lelystad en de Ketelbrug.

Inwoners en ondernemers kunnen meedenken

Hierin vraagt het waterschap inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden om mee te denken op specifieke onderwerpen die rond de IJsselmeerdijk spelen.

De derde thematafel is ‘Economische ontwikkeling en bereikbaarheid’ op donderdagmiddag 28 januari van 13.30 tot 15.30 uur.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. Vanwege de coronamaatregelen zijn dit digitale bijeenkomsten.

De thematafels zijn onderdeel van de verkenningsfase van project Versterking IJsselmeerdijk. Het waterschap onderzoekt hoe de dijk het beste kan worden versterkt en betrekt daarbij de omgeving voor ideeën en mogelijkheden om samen te werken.

Meer informatie: www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.

Lees ook: Waterschap houdt belevingsonderzoek IJsselmeerdijk