Coronacrisis dwingt Agora om fors in eigen organisatie te snijden

Lelystad - De Agora in Lelystad gaat grondig reorganiseren. De receptiefunctie van de kassa die overdag open is zal verdwijnen en men stopt per 1 maart met de bioscoopfunctie. Daarnaast wordt er grondig gesneden in de formatie. Dat is allemaal nodig om de coronacrisis te kunnen overleven.

Scherpe keuzes maken

De organisatie zal in fte (voltijdsbanen) met de helft teruggaan. Op dit moment telt Agora zo’n veertig medewerkers, die samen ruim 20 fte bezetten. Uiteindelijk blijven er zestien medewerkers over, goed voor 10,5 fte.

‘Wij zijn in de afgelopen periode hard geraakt en hebben nog vele zware maanden voor de boeg. Daarom moeten we kritisch naar onze inkomsten en uitgaven kijken en scherpe keuzes maken. Met pijn in het hart nemen we afscheid van betrokken, ervaren en getalenteerde collega’s,’ aldus Richard Wijnveldt, directeur van de Agora. Hij noemt de reorganisatie een pijnlijke, maar tegelijkertijd onontkoombare stap. ‘Pijnlijk omdat we ons maar al te goed realiseren dat dit besluit grote consequenties heeft voor de collega’s die hun baan verliezen én zwaar is voor de collega’s die blijven.’

Grote onzekerheid

Voor 2020 verwacht Agora redelijk uit de crisis te komen. Eerder werd geschetst dat men afstevent op een tekort van 500.000 euro, maar dat is zonder de steunmaatregelen van het Rijk waar men gebruik van heeft kunnen maken. Bovendien krijgt de gemeente Lelystad van het Rijk 550.000 euro om de ‘culturele infrastructuur’ niet te laten omvallen. Ofschoon nog niet bekend is hoeveel Agora daarvan zal krijgen, verwacht Wijnveldt dat het totale verlies al met al nog wel mee zal vallen.

Anders is het voor 2021, mede omdat het theater en de bioscoop nog steeds noodgedwongen gesloten zijn en de verwachting ook niet is dat alles binnen afzienbare tijd weer helemaal opgestart kan worden en draaiende is op het niveau van vroeger. ‘We mogen er niet vanuit gaan dat we op korte termijn weer volledig open zijn en ons vaste aantal bezoekers ontvangen en een zelfde aantal evenementen hosten. Want het is overduidelijk dat de culturele sector één van de laatste plekken in Nederland is die weer op volle capaciteit mag draaien. Daarmee treft de coronacrisis ons extra zwaar en is de onzekerheid nog groter.’

Opschalen

Daarom is de reorganisatie noodzakelijk om Agora overeind te houden. Met het behouden van het kernteam van zestien mensen kan Agora wel doordraaien en, zodra de coronamaatregelen dat toestaan, ook weer opschalen in het aantal te organiseren evenementen en voorstellingen en het ruimte bieden aan congressen.

Het personeel is eerder gekend in de plannen en vanochtend ingelicht.

Bioscoop en kassa

Maar met de bioscoopfunctie stopt men nu al. ‘Die tak van sport is voor ons alleen maar verliesgevend. Bovendien zou die eind dit jaar toch ophouden, als Lelystad een volwaardige bioscoop in het Theaterkwartier krijgt. Dat scheelt ons ook 150.000 euro aan inkomsten per jaar. Vandaar dat we nu al hebben besloten er mee te stoppen, zodat het ook geen geld meer kost.’ Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor Filmtheater Lelystad, die elke dinsdag een filmvoorstelling organiseert. ‘Dat kunnen ze blijven doen, tot ze eind dit jaar in de nieuwe bioscoop terecht kunnen.’

Ook de ‘receptiefunctie’, de tijdens een groot deel overdag bemande kassa in Agora, stopt. ‘Alle kaartverkoop gaat voortaan digitaal.’