Column Kees Bakker | Politiek in Lelystad is aan zet

Lelystad - De politiek in Lelystad is aan zet als het gaat om de dreigende sluiting van poppodium Corneel.

Wordt één van de laatste voorzieningen voor jongeren opgedoekt, moeten de culturele instellingen hun huiswerk overdoen of zijn er andere oplossingen? Strikt genomen is de beoogde bezuiniging op cultuur pas in 2023 ingeboekt, dus men kan wat tijd kopen. Er is geen noodzaak nu onomkeerbare beslissingen te nemen.

Het is te hopen dat de zaak serieus en op inhoud wordt beoordeeld. Als je denkt dat iedereen die een biertje koopt in Corneel dat dus niet doet bij de horeca in Lelystad, heb je er weinig van begrepen. Corneel is juist een toevoeging op het uitgaan in Lelystad. Mensen die daar naartoe gaan en na een concert nog even verder willen feesten, zullen genegen zijn daarvoor naar een café te gaan. Dat betekent meer mensen die uitgaan, dat is juist een kans voor de Lelystadse horeca.

Als je denkt dat Lelystad de komende jaren moet inzetten op het bouwen van huizen (‘Bouwen, bouwen, bouwen!’), maar je onderhand wel een poppodium wegbezuinigd, heb je er ook niet veel van begrepen. Mensen willen ook in een leuke stad wonen: een stad met een fatsoenlijk centrum, een stad met een divers cultureel aanbod. Je wil ook niet dat er hier huizen gebouwd worden die vervolgens leeg komen te staan, omdat Lelystad als spookstad bekend staat.

Meer politieke keuzes

Er zijn meer politieke keuzes. De keuze voor het opdoeken van het poppodium is ook een keuze om bijvoorbeeld de infrastructuur van Kubus als het gaat om het aanbieden van cursussen op allerlei gebieden van kunst en cultuur in stand te houden. Je kunt je best afvragen wat belangrijker is: een poppodium of gesubsidieerde cursussen? Die lessen kunnen ook worden ingevuld door zzp’ers. Het gebouw van Kubus zou daarvoor gebruikt kunnen worden, zodat die zzp’ers dat niet thuis hoeven te doen.

Kubus heeft een belangrijke functie

Let wel: ik pleit er niet voor Kubus op te doeken. De instelling heeft ook een belangrijke functie als het gaat om cultuureducatie op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Dat is een functie die niet onderschat mag worden. Culturele scholing is niet alleen een toegevoegde waarde voor ieder kind, je leert er ook heel veel andere vaardigheden mee die je op andere gebieden kunt gebruiken. Het is nodig voor je ontwikkeling.

Ik zeg wel dat als de gemeente dan vindt dat er bezuinigd moet worden op cultuur, het ook een keuze is te bezuinigen op de cursussen die Kubus aanbiedt of dat anders te organiseren. Je hoeft daarbij ook niet de angst te hebben dat gitaar- of danslessen voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens onbereikbaar worden, want daar hebben we het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor. En je kunt je afvragen waarom, zoals in het verleden een rechtse partij in de Lelystadse gemeenteraad al eens deed, de vioolles van een meisje uit Hollandse Hout moet worden gesubsidieerd.

'Slaapstand' is verkeerde en kwetsende term

Kortom: de politiek zal keuzes moeten maken. De keuze om Corneel de rest van dit jaar in ‘slaapstand’ te zetten, betekent het einde van het poppodium. ‘Slaapstand’ is echt een verkeerde en kwetsende term, want als je daarmee de subsidie van Corneel ook al wegsnijdt, betekent het feitelijk dat al het personeel al weg is. Dat is geen slaapstand, dat is euthanasie.

 

 


Gerelateerd nieuws