Hoge overnamebereidheid boerenbedrijf in Flevoland

Regio - De bereidheid om het ouderlijke boerenbedrijf over te nemen is in Flevoland het hoogst.

De opvolging van melkvee- en akkerbouwbedrijven is met achtereenvolgens 76 procent en 55 procent het best geregeld in de provincie Flevoland. Is in Nederland op 41 procent van de landbouwbedrijven sprake van een opvolger, in Flevoland is dat 54,5 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS). Friesland komt op de tweede plaats met 47,4 procent. In Limburg is de animo onder boerendochters en -zonen om het bedrijf over te nemen met 34,1 procent het laagst. Ook in Noord-Brabant, de provincie met de meeste agrarische bedrijven, is er relatief weinig enthousiasme: 36,1 procent.

Voor het onderzoek enquĂȘteerde het CBS alle agrarische bedrijven met boeren en tuinders ouder dan 55 jaar. Nederland telt in totaal 52.000 boerenbedrijven. Daarvan worden er 27.000 gerund door een 55-plusser.

Overnamebereidheid stijgt

Het CBS peilt eens in de vier jaar de animo voor een bedrijfsovername in de landbouw. Uit deze reeks blijkt dat de belangstelling om de boerderij of tuinderij voor te zetten, toeneemt. Zo diende zich in 2008 op maar liefst 70 procent van de boerenbedrijven geen opvolger aan. In 2012 en en 2016 was dat respectievelijk 34 en bijna 40 procent.

In het algemeen blijkt; hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er een bedrijfsopvolger was. Dat bij melkveebedrijven de opvolging het hoogst is, heeft te maken met de band die veeboeren met hun veestapel opbouwen, stellen onderzoekers.