Niet doorgaan hoogbouw op werkeiland gaat Lelystad veel geld kosten

Lelystad - Mocht de gemeente besluiten het bestemmingsplan op het werkeiland Lelystad-Haven te wijzigen, zodat de twee daar geplande appartementengebouwen niet door kunnen gaan, dat leidt dat tot een schadeclaim, van tussen de 1,8 en 6,4 miljoen euro. Dat zei wethouder Jack Schoone dinsdagavond.

Twee plannen

Op het werkeiland staan twee appartementengebouwen gepland: één van Veldboom Vastgoed en één van Levago. Beide plannen zorgen voor veel beroering in de buurt en bij inwoners die vinden dat hierdoor het karakter van het oudste stukje Lelystad wordt aangetast. Een deel van het werkeiland is bestempeld tot ‘erfgoed’, omdat het gebied deels historische bouw en geheel historische waarde heeft. De barakken op het werkeiland herbergden de inpolderaars van dit gedeelte van Flevoland en feitelijk dus de eerste inwoners van Lelystad. Vandaar dat ook de Erfgoedcommissie het niet eens was met de plannen.

Eerste plan

Probleem is alleen dat beide plannen voldoen aan het bestemmingsplan en de randvoorwaarden die daarin staan genoemd voor wat er op die plek gebouwd mag worden. Veldboom vastgoed is echter niet doof geweest voor de bezwaren van omwonden en de Erfgoedcommissie. Men heeft de plannen aangepast, door het gebouw een plat dak te geven waardoor het minder hoog wordt. Ook komen er uiteindelijk 23 in plaats van de eerst beoogde 29 appartementen in het geplande gebouw.

Dat zijn relatief kleine appartementen, van minimaal 54 vierkante meter, bestemd voor het middensegment in de huursector. De appartementen zullen tussen de 735 en maximaal 1.000 euro huur per maand gaan kosten. Ze zijn bestemd voor één tot maximaal tweepersoonshuishoudens. 'Mensen met een goed inkomen of senioren die kleiner willen gaan wonen. We mikken om mensen die er langere tijd willen wonen,’ zei ontwikkelaar Johannes Flim dinsdag tegen de gemeenteraad.  Hij stelt at de plannen niet nog verder kunnen  worden teruggebracht, omdat de exploitatie nu al onder druk staat.

Ergernis over Levago

De gemeenteraad heeft overwegend niet zoveel problemen met dat plan, dat gepland is aan de Sluisstraat, waar eerst het PTT-gebouwtje stond. Men vindt het hoogstens jammer dat een dergelijk gebouw met kleine appartementen op die plek wordt gebouwd.

Over het plan en de houding van ontwikkelaar Levago bestaat wel veel ergernis in de gemeenteraad. Dat gebouw aan de Oostvaardersdijk wordt heel hoger en massiever en moet uiteindelijk onderdak bieden aan 34 appartementen. De gemeenteraad vindt het stuitend dat die ontwikkelaar zijn oor kennelijk veel minder bij de omwonenden te luister legt en wil dat de wethouder nogmaals in gesprek gaat met Levago. Volgens Mariella Hermus (VVD) zijn er vast nog wel mogelijkheden om via een grondruil tot een oplossing te komen. Levago en eventueel ook Veldboom kunnen dan elders plannen verwezenlijken en het werkeiland krijgt niet meer hoogbouw. Grondruil hoeft de gemeente dan uiteindelijk ook niet eens zoveel te kosten.

Wethouder Jack Schoone ziet een oplossing in die richting echter somber in. Maar hij wil graag het gesprek aangaan, alleen wil hij dan wel wat duidelijke kaders meekrijgen van de gemeenteraad: wat ziet men wel en wat niet aan mogelijkheden voor bouw op die plekken op het werkeiland?  En wat is er mogelijk qua grondruil als het aan de gemeenteraad ligt?

Zorgen omwonenden

Omwonenden spraken dinsdag in de digitale vergadering nogmaals hun zorgen uit. Ze zijn niet tegen nieuwbouw op het werkeiland, maar wel tegen hoogbouw. Het liefst zouden de grondgebonden nieuwbouwwoningen zien die qua architectuur en uitstraling aansluiten bij de andere bouw en daarmee het historische karakter van het werkeiland meer eer aan doen.

Ook maken de bewoners zich zorgen over het bouwverkeer dat de bouw van de appartementencomplexen zal opleveren. De bouw van het eerste appartementencomplex, De Cornelis, zou al flinke schade aan woningen hebben opgeleverd. Als de plannen toch doorgaan, kan de gemeente ook wat dat betreft flinke schadeclaims tegemoet zien. Volgens de wethouder komt er echter een aparte weg voor het bouwverkeer. Ook wil hij voor de bouw een nulmeting doen naar de staat van de woningen, zoals bewoners ook graag willen, zodat schade eventuele schade achteraf ook objectief kan worden vastgesteld.

Gerelateerd nieuws