Dronten krijgt grootschalige testlocatie voor coronavirus

Dronten – Dronten krijgt een grootschalige testlocatie, waarmee inwoners zes weken lang regelmatig getest kunnen worden op het coronavirus. Dat geldt voor mensen met en mensen zonder klachten. Het gaat om een pilot van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dronten is één van de vier pilotlocaties in Nederland.

Geen medische noodzaak

‘Laat ik beginnen met te benadrukken dat het hier niet gaat om risicogericht testen. Er is geen medische noodzaak voor. Het wordt ook niet ingegeven door de Britse mutatie van het virus, want die is niet aangetroffen in Dronten. Het gaat puur om een pilot om data te verzamelen,’ zegt burgemeester Jean Paul Gebben in een toelichting.

Zo wordt onderzocht hoe groot de testbereidheid is van mensen zonder klachten. ‘We weten dat de die bij mensen met klachten groot is in Dronten, dus VWS wil graag weten of dat ook bij mensen zonder klachten zo is.’ Daarnaast kan de pilot informatie opleveren over hoe het virus zich verspreidt. ‘Dat is, ook met een vaccin, relevant. Voor nu, want we zijn nog niet van het coronavirus af. En voor de toekomst, als er zich ooit weer een ander virus zou aandienen.’

Grote groep

De pilot moet in februari beginnen. In totaal wordt er een populatie gezocht van meer dan 20.000 mensen die er aan meedoen. ‘Mensen zullen er voor benaderd worden, want het ligt in de lijn der verwachting dat het gaat om alle inwoners uit een bepaald gebied, maar dat wordt nog uitgewerkt. Mensen zullen zich er waarschijnlijk ook zelf voor kunnen aanmelden,’ zegt Cees Verdam, directeur publieke gezondheid GGD Flevoland.

Er wordt getest op een centrale locatie in Dronten. ‘Dat wordt een zogenaamde testlocatie XL, vergelijkbaar met testlocaties elders. Waar deze zal komen te staan, wordt nog besloten. Onderdeel van de pilot is ook om te zien of mensen zonder klachten bereid zijn daar naartoe te komen. Mocht dat niet zo zijn, of mochten bepaalde mensen niet in staat zijn daar zelf naartoe te gaan, dan kijken we of we ook mobiele testunits kunnen inzetten.’

Zes tot acht weken

Details over hoe en waar worden dus nog uitgewerkt. Duidelijk is in ieder geval dat de pilot in februari start en zes tot acht weken zal gaan duren. ‘Het is een grote operatie. De GGD zal er ook personeel voor gaan werven. Gelukkig hebben we daar ervaring mee en is het enthousiasme onder onze eigen mensen om hier aan mee te doen ook groot,’ weet Verdam.

Gemiddelde gemeente

Dronten is één van de vier gemeenten in Nederland waar de pilot wordt gehouden. ‘Dronten is een ‘gemiddelde gemeente’ voor VWS en mede daarom uitgezocht, ook omdat de testbereidheid hier groot is,’ zegt Gebben. ‘Vanuit de gemeente willen we heel graag een bijdrage leveren aan het eronder krijgen van het virus, zodat we uiteindelijk weer gebruik kunnen maken van de ruimte die we hebben, in Dronten, en in Nederland. Want met wat we leren uit deze pilot, kunnen we landelijk het verschil maken in het indammen van het virus.’ Ook Bunschoten en de wijk Charlois in Rotterdam doen mee, net als de gemeente Lansingerland, waar onlangs de Britse mutatie van het coronavirus is opgedoken.

Hulp bieden

Onderdeel van de pilot is ook dat er hulp wordt geboden aan mensen die in quarantaine gaan als de test positief is. ‘Dat wordt uitgevraagd, dat doen we nu ook al,’ zegt Verdam. ‘Als je alleen bent, of een hond hebt die moet worden uitgelaten, vragen we nu ook altijd al ‘Hoe gaat u dat doen?’ en ‘Heeft u voldoende hulp beschikbaar?’ In deze pilot is dat een expliciet onderdeel, om ook te zien of mensen die hulp nodig hebben, dat kunnen krijgen, en hoe.’

Campagne Ik test mee

Inwoners die onderdeel uit gaan maken van de pilot ontvangen een uitnodiging per post om mee te doen met de pilot. De gemeente start begin februari een campagne ter ondersteuning van de pilot.