Janneke Sparreboom neemt ontslag als wethouder van Lelystad

Lelystad - Wethouder Janneke Sparreboom stopt met ingang van woensdag als wethouder van de gemeente Lelystad.

In haar ontslagbrief geeft zij aan dat  het afgelopen jaar ‘heftig en ingewikkeld’ is geweest. Met de sporen die dat heeft achtergelaten, acht zij de tijd gekomen om de functie van wethouder neer te leggen en een andere weg in te slaan.

Crisissituatie

Voor wethouder Sparreboom was 2020 het jaar waarin de coronapandemie, het overlijden van collega-wethouder John van den Heuvel, een collegecrisis, het vertrek van Ina Adema als burgemeester en de vorming van een nieuw college (waarin zij als enige van het oude college terugkeerde) extra verantwoordelijkheden met zich bracht. In deze crisissituatie met de nodige beperkingen was haar betrokkenheid bij het strategische dossier voor de toekomst van Lelystad, het programma Lelystad Next Level, maar ook bij de samenwerking binnen Metropoolregio Amsterdam hoog. Het deed een groot beroep op haar persoonlijke en bestuurlijke inzet in het belang van continuïteit. Met die inzet kan zij terugkijken op bijna 7 jaar wethouderschap waarin veel bereikt is. 

In haar brief noemt zij (collegeperiode 2014-2018) onder andere de succesvolle uitvoering van de WMO, het wegwerken van de wachtlijsten schuldhulpverlening, de herhuisvesting van de Voedselbank, de start van de Lelystadse Uitdaging, het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de financiële spreekuren en de buurtkamers, waarbij ook bedrijven en vrijwilligers betrokken waren. Ook het werken aan de aanpak van het Stadshart en de ‘redding’ van de Agora en vond in die periode plaats.

In de lopende collegeperiode zijn het vooral de versterking van de economie, het profiteren van de aantrekkende woningmarkt en de verdere doorontwikkeling van het Stadshart waarvoor Janneke Sparreboom zich als wethouder sterk heeft gemaakt. Zij kan wijzen op gunstige bedrijfsvestigings- en werkgelegenheidscijfers. De woningbouw kreeg in Warande, in het stadshart en met de kustontwikkeling een flinke impuls. Procentueel groeide de bevolking van Lelystad in 2020 het hardst van Flevoland.

Geen gebruik van wachtgeldregeling 

Janneke Sparreboom sluit haar ontslagbrief af met dank aan het college en de raad voor het in haar gestelde vertrouwen. En zij dankt iedereen met wie zij de afgelopen periode heeft mogen samenwerken. Zij maakt geen gebruik van de voor aftredende bestuurders geldende wachtgeldregeling.