FlevoMeer Bibliotheek van boek naar samenleving

Regio - FlevoMeer Bibliotheek wil zich de komende jaren naast de uitleen van boeken nog meer profileren als een vrijplaats, een plek voor iedereen, die bijdraagt aan een sterke samenleving in een tijd waarin veel van de inwoners wordt gevraagd.

FlevoMeer Bibliotheek zet zich in voor een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland!, benadrukt de organisatie in haar beleidsvisie 2021-2024. Vanuit onderzoek onder medewerkers, samenwerkingspartners, inwoners, gebruikers en niet-gebruikers zijn bouwstenen opgehaald voor de strategie van FlevoMeer Bibliotheek tot en met 2024.

Culturele functie

In de beleidsvisie staat beschreven hoe FlevoMeer Bibliotheek de komende jaren werkt aan een sterk educatief en maatschappelijk profiel, zonder de culturele functie te verwaarlozen. Boeken blijven belangrijk maar de focus ligt steeds meer op de lokale samenleving en de inwoners. Van en voor elkaar. Het motto ‘Haal het beste uit jezelf én elkaar’ sluit daar goed bij aan.

Drie maatschappelijke opgaven

FlevoMeer Bibliotheek neemt de drie maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het landelijke bibliotheekconvenant als leidraad. In nauwe samenwerking met de vijf gemeenten in het werkgebied. Het doel is te komen tot een geletterde samenleving met taalvaardige en zelfstandige inwoners. Daar horen in deze tijd de digitale vaardigheden bij. Ook is een leven lang ontwikkelen een belangrijke pijler.

De Plek

FlevoMeer Bibliotheek heeft een vierde pijler toegevoegd, De Plek. Daar waar mensen samenkomen, zowel fysiek als digitaal bereikbaar zijn voor iedereen. Ook op andere plaatsen zoals het buurthuis, inloophuis en op scholen is de bibliotheek aanwezig met kennis, informatie, inspiratie of een gesprek om mensen verder te brengen.

Samen

Nieuwsgierige en betrokken inwoners en organisaties kunnen met hun ideeën, creativiteit en kennis meewerken aan de invulling en doelen van FlevoMeer Bibliotheek en zo bijdragen aan een krachtige samenleving. Het resultaat staat niet vast, de ontmoeting, de weg ernaartoe en het samen ontwerpen zijn belangrijker. De bibliotheek is er niet alleen vóór inwoners maar vooral ván inwoners.

De beleidsvisie is te lezen op www.flevomeerbibliotheek.nl