Swifterringweg tussen Lelystad en Swifterbant gaat op de schop

Lelystad / Swifterbant - De provincie voert in mei onderhoud uit aan een deel van de Swifterringweg en het gehele naast de weg gelegen fietspad. Het betreft het weggedeelte van de tunnelbak van Observatorium Robert Morris tot aan het kruispunt Vuursteenweg.

De huidige asfaltverharding van de weg en het fietspad vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen. Daarnaast worden maatregelen genomen om de veiligheid op de Swifterringweg te vergroten.

De asfalteringswerkzaamheden nemen meerdere weken in beslag en zullen naar verwachting plaatsvinden tussen 2 mei en 13 mei. De werkzaamheden aan het fietspad duren langer; een exacte startdatum hiervoor is nog niet bekend.

De weg en het fietspad zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Voor fietsers en wegverkeer zijn omleidingsroutes vastgesteld.