Uitkijkpunt Reevesluis wordt geen Belvédèretoren

Dronten - Er komt iets van een uitkijkpunt bij de Reevesluis, maar dat wordt niet zo’n toren als de gemeente eerst als ‘landmark’ bij de Flevo Fun Fields, het recreatiegebied aan de oostkant van Dronten, had bedacht. Die verzekering gaf wethouder Roelof Siepel donderdag een de fracties van GroenLinks en het CDA, die daar vragen over hadden gesteld.

Toeristisch punt

De Reevesluis is de nieuwe sluis die tussen Dronten en Kampen wordt gebouwd, als vervanging van de verouderde Roggebotsluis. Daar wordt niet alleen een nieuwe brug gebouwd, die brug krijgt ook een fietsverbinding tussen het oude en het nieuwe land. En dat is een mooie aanleiding daar ook een ‘toeristisch opstap punt’ van te maken, zodat fietsers even kunnen stoppen en iets om van te genieten hebben. Of naar, of nog beter gezegd, vanaf te kijken. Vandaar dat de bij de aanleg van de sluis betrokken partijen besloten hebben te onderzoeken of een uitkijktoren tot de mogelijkheden behoort.

Belvédèretoren

Dat plan deed de fracties van GroenLinks en CDA de wenkbrauwen fronzen. Het deed wel erg denken aan het plan voor de Belvédèretoren, dat in 2016 in de politiek werd besproken. Toen ging het om een plan voor een tientallen meters hoge toren als toeristische trekpleister.

Dat plan strandde in de gemeenteraad. Als alternatief leek het de politiek toen goed een prijsvraag uit te schrijven onder inwoners en ondernemers over hoe zo’n toeristische trekpleister eruit zou komen te zien, maar een tientallen meters hoge toren was de gemeenteraad iets te prijzig en megalomaan.

Ander plan, andere toren

De fracties van GroenLinks en CDA waren daarom verbaasd dat de toren nu toch leek te worden teruggefietst in de plannen voor een uitkijkpunt bij de Reevesluis. Wethouder Roelof Siepel verzekerde de partijen echter dat het hier om iets heel anders ging. Ten eerste zal het uitkijkpunt maximaal twintig meter hoog worden, ten tweede zal het nooit zoveel geld gaan kosten als men ooit bij de Belvédèretoren had bedacht.

Bovendien loopt de procedure om een prijsvraag uit te schrijven nog steeds. ‘Daar moeten we als college nog een besluit over nemen, zover zijn we nu nog niet. Het is één van de dossiers die we dit voorjaar willen aanpakken.’


Gerelateerd nieuws