Steun voor Corneel groeit

Lelystad - De teller voor de actie 'Lelystad gaat uit', van vrijwilligers van Corneel, gesteund door inwoners, muzikanten en ondernemers uit Lelystad en wijde omgeving, tegen de dreigende sluiting van het poppodium, loopt als een trein. In vier dagen tijd staat de teller nu op 3.250 handtekeningen.

Platform

‘Met de actie wil ‘Lelystad gaat Uit’ een platform bieden aan iedereen voor wie Corneel iets betekent of heeft betekend. De essentiële rol van deze uitgaansgelegenheid in de stad blijkt wel uit de verhalen die hierbij naar boven komen. Voor startende en lokale muzikanten en bands is Corneel dé plek om zichzelf te etaleren, ervaring op te doen en zich door te ontwikkelen om uiteindelijk door te breken. Daarnaast vormt dit podium voor veel stadbewoners een centrale plek voor ontspanning en ontmoeting, met name ook voor de jeugd, die verder nog maar weinig uitgaansmogelijkheden in Lelystad heeft.’

Er is een speciale website opgericht, er loopt een petitie en men zamelt geld in voor de mediacampagne. Zondag was men al over de helft van het beoogde bedrag van 2.500 euro.

Afstoten

Vlak voor kerst maakte Kubus, onder wie Corneel nu nog valt, bekend af te willen van het poppodium. Op die manier willen de drie culturele instellingen Kubus, Agora en Flevomeer bibliotheek de bezuinigingsopdracht van de gemeente, waarbij vanaf 2024 200.000 euro per jaar op de gezamenlijke subsidie moet worden bespaard, invullen.

Meer steun

Ondertussen groeit ook de politieke steun voor Corneel. De VVD zegt Corneel niet te willen sluiten. Men voorziet voor het poppodium een ‘zelfstandige toekomst, binnen financiële kaders die daarbij passen. Subsidie mag niet leiden tot afhankelijkheid of oneerlijke concurrentie’.  Eerder wekte de partij nog de indruk achter de sluiting te staan, toen men het rapport dat de drie instellingen met bureau Berenschot hebben opgesteld en dat ten grondslag ligt aan de dreigende sluiting van Corneel, volledig onderschreef.

PvdA en D66 hebben ondertussen een voorstel voorbereid, dat men de eerstvolgende raadsvergadering wil indienen. Daarin wordt het college opgedragen op geen enkele wijze mee te werken aan het ‘in slaapstand’ zetten van Corneel. Ook moet er niet worden meegewerkt aan het afstoten van Corneel door Kubus zonder dat er een alternatieve organisatievorm en bedrijfsplan is uitgewerkt voor Corneel, waarbij het poppodium duurzaam en minimaal op het huidige niveau kan blijven functioneren.


Gerelateerd nieuws