Politiek en inwoners zetten zich in voor Corneel

Lelystad - Het CDA en D66 in Lelystad hebben vragen gesteld aan het college van b+w over de dreigende sluiting van poppodium Corneel. Vorige week maakte Kubus bekend af te willen van het poppodium. Daarmee zou de jaarlijkse subsidie van 360.000 euro aan het poppodium kunnen vervallen.

Bezuiniging

Kubus, Agora en de bibliotheek willen op deze manier invulling geven aan een bezuiniging van 200.000 euro, die samenwerking tussen hen jaarlijks op moet leveren. De gemeenteraad heeft eerder besloten de instellingen te laten onderzoeken hoe meer samenwerking tot die besparing kan leiden.

De twee partijen stellen in hun vragen het niet eens te zijn met de manier waarop aan deze opdracht wordt voldaan. ‘De opdracht die wij eind 2019 hadden gegeven was om te onderzoeken hoe de vier culturele instellingen Corneel/Agora/Kubus/Bieb meer kunnen samenwerken, met als achterliggende gedachte om te onderzoeken of het nog mogelijk is kosten te besparen.’ De twee lezen in het rapport dat de instellingen samen met bureau Berenschot maakten vooral dat die samenwerking kennelijk wordt bereikt door Corneel weg te bezuinigen.

Relevante voorziening

CDA en D66 vinden het ook vreemd dat het rapport al klaar was voordat de gemeenteraad op 10 november in het kader van de behandeling van de begroting besloot de beoogde besparing van 200.000 euro op de vier culturele instellingen in Lelystad alvast in te boeken voor toekomstige jaren. ‘Waarom heeft u dit rapport niet gedeeld met de raad, als onderdeel van de begrotingsbehandeling?’

Men wil van het college weten of men voornemens is de subsidie aan Corneel stop te zetten en of men het eens is met de twee partijen dat ‘Poppodium Corneel een relevante voorziening is voor Lelystad’.

Acties op komst

Ondertussen roert de samenleving zich ook rond de dreigende sluiting van Corneel. Op social media wordt vooral verbazing, ongeloof en woede uitgesproken over de mogelijke opheffing van het poppodium. Daarnaast zijn vrijwilligers van Corneel, inwoners en allerlei muzikanten bezig om via een grote actie op sociale media en een petitie inwoners van Lelystad en fans van Corneel te mobiliseren. Die actie start op 12 januari.