Aan kerstbonus slachtoffers toeslagenaffaire wordt niet getornd

Dronten - De kerstuitkering voor slachtoffers van de toeslagenaffaire in Dronten zal niet worden verrekend met de bijstandsuitkering of een andere gemeentelijke uitkering. Die verzekering gaf wethouder Peter van Bergen donderdag aan de SP, PvdA en CDA.

Voorstel

De drie partijen hadden een voorstel ingediend, een zogenaamde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’, om hierom te vragen. En zo vreemd was dat niet, want de motie kwam op het juiste moment.

‘Vandaag is een donkere dag. Vandaag is in de Tweede Kamer een rapport gepresenteerd. Een rapport over de kindertoeslagaffaire. En dat rapport, dat liegt er niet om. Jarenlang zijn duizenden mensen, gezinnen met kinderen, belaagd door onze overheid. Een overheid die hongerig en gretig op jacht was naar fraude. En die kostte wat het kost die fraude ook wilde vinden,’ leidde Peter Duvekot (SP) het voorstel in.

Herstel vertrouwen

Volgens hem zijn er in Dronten 28 gedupeerden in de toeslagenaffaire. In de Tweede Kamer is, op voorstel van eveneens de SP, besloten de slachtoffers van de toeslagenaffaire een kerstbonus te geven van 750 euro. Niet als schadevergoeding, niet als tegemoetkoming in de kosten, maar als extra. De SP had echter signalen binnengekregen dat sommige gemeenten ‘met enige regelmaat er voor kiezen om ten aanzien van de bijstandsuitkering bepaalde kosten met elkaar te verrekenen’.

Met zijn voorstel wilde hij voorkomen dat er aan de hoogte van het bedrag getornd wordt: 750 euro is 750 euro. Daarom diende de SP samen met de PvdA en het CDA een voorstel in om dat te verzekeren. ‘Zo kan de gemeente een positieve rol innemen bij het herstel van het vertrouwen in de overheid bij deze ouders en kinderen.’

Geen verrekening

Wethouder Peter van Bergen gaf aan dat er in Dronten geen sprake zal zijn van verrekening met welke gemeentelijke uitkering dan ook. Bovendien zei de wethouder dat, naar aanleiding van gemeenten die dat wel deden, de Tweede Kamer al in actie is gekomen en dat middels wetgeving voorkomen wil. Dat lukt niet helemaal, want die wet gaat pas per 1 januari in en de kerstbonus wordt nu al uitgekeerd, maar de wet is wel met terugwerkende kracht. Uiteindelijk is de 750 euro dus gewoon 750 euro.

Van Bergen zei ook dat de gemeente, in het kader van de privacywetgeving, niet exact weet wie de Drontense slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn. Hij riep hen echter wel op om, als zij dat willen en hulp nodig hebben, ze zich kunnen melden bij de gemeente. ‘We willen graag helpen.’ Overigens gaat het volgens hem om 18 slachtoffers in Dronten.

Unaniem

De SP was weer blij met de steun van de wethouder. En ofschoon de motie dus overbodig was, werd deze toch in stemming gebracht, al was het maar om een signaal uit te zenden. Hij werd unaniem aangenomen.