Onderdoorgang station Lelystad voor auto's moet blijven

Lelystad - Vrijwel de hele gemeenteraad van Lelystad wil dat bij de ambitieuze ontwikkeling van het Stationsgebied een doorgang voor auto’s onder het spoor door gehandhaafd blijft. Op die manier moet de stad van oost naar west en vice versa te bereiken blijven.

Knip als mogelijkheid

Het Stationsgebied in Lelystad staat aan de vooravond van een metamorfose. Het gebied voor en achter het station moet meer bij het Stadshart worden betrokken en ruimte bieden voor woningbouw: veelal appartementen, van groot tot klein, in elke prijsklasse. Het gebied moet groener en aantrekkelijker worden. In eerdere plannen werd bovendien de optie opengehouden om de onderdoorgangen voor autoverkeer onder het station weg te halen. Door een zogenaamde ‘knip’ aan te brengen in de centrumring zou het gebied niet meer doorkruist worden door auto’s die van oost naar west gaan, of andersom en heen en weer, maar zou het stationsgebied alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar zijn.

Kilometers omrijden

De VVD heeft daar dinsdag een stokje voor gestoken. De partij diende een voorstel in om deze oost-west passage te handhaven, en werd daarbij gesteund door de InwonersPartij, SP, Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen.

Fractievoorzitter Dennis Grimbergen had het uitgeprobeerd. Door van de ene kant van de stad naar de andere te rijden, zonder van bijvoorbeeld de onderdoorgang bij de Visarenddreef gebruik te kunnen maken, moest hij 8 tot wel 11 kilometer omrijden. Dat is ongewenst, vond hij. En met hem 30 van de 32 aanwezige raadsleden dinsdag.

P+R-functie moet blijven

Bij een heel ander voorstel dat dinsdag behandeld werd, de mobiliteitsvisie ‘Lelystad in beweging’, heeft de politiek bovendien vastgelegd dat de p+r-functie bij het station niet mag verdwijnen. Daarvoor diende Leefbaar Lelystad een voorstel in, gesteund door de VVD, InwonersPartij, PVV en Forum voor de Ouderen.

De partijen zijn er niet op tegen dat de kiss & ride-strook achter het station anders wordt ingericht, want zoals het nu is, verdient het ook geen schoonheidsprijs. Maar de mogelijkheid tot kort parkeren bij het station, voor het wegbrengen en halen van mensen, moet wel blijven bestaan. De partijen zijn bang dat er anders grotere parkeerdruk gaat ontstaan in de omliggende wijken bij het station. Dit voorstel werd door alle aanwezige raadsleden gesteund.