IKC als nieuwbouw voor school De Schakel nog geen uitgemaakte zaak

Lelystad - Het is nog niet voor alle politieke partijen een gelopen race dat de nieuwbouw van christelijke basisschool De Schakel in de Botter in een ‘integraal kindcentrum’ (IKC) moet plaatsvinden. Een aantal partijen wil vooral eerst de financiële consequenties zien van de drie door het college gepresenteerde scenario’s.

IKC of MFA?

Het college kiest voor een integraal kindcentrum, waarbij er naast de school een nieuwe gymzaal en een kinderopvang wordt gebouwd. Een tweede scenario voorziet in een multifunctionele accommodatie, met daarin ook ruimte voor bepaalde activiteiten van Welzijn Lelystad en het consultatiebureau van Icare. In een derde scenario vindt ook kerk Het Anker, nu nog gevestigd in Het Karveel, een plek in het nieuwe gebouw, als eigenaar van een eigen te bouwen ruimte of huurder van een gemeentelijk gebouw.

Financiële plaatje

Een aantal partijen in de gemeenteraad vindt het vreemd dat deze keuzes aan de raad worden voorgesteld zonder financieel plaatje. Met name D66 en de PvdA vinden het moeilijk een keuze te maken als niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van de drie verschillende scenario’s.

Volgens wethouder Madelon van Noort is elk scenario dat meer biedt dan een integraal kindcentrum per definitie duurder. Ook het scenario met de kerk erbij, ook als de kerk zelf de nieuwbouw betaald. Maar niet alle partijen in de gemeenteraad zijn daarvan overtuigd.

Draai van 180ׄ°

Het steekt de ChristenUnie bovendien dat het college gedraaid is. Toen haar wethouder Elly van Wageningen nog verantwoordelijk was voor de huisvesting van basisscholen is er volop gepraat met Het Anker en leek het college ook daarop af te stevenen: een gebouw waarin de school, Welzijn Lelystad, Icare, de kinderopvang en de kerk samengaan en elkaar kunnen versterken. Een optie die de voorkeur van de school en de kerk heeft.

Maar wethouder Van Wageningen is in maart opgestapt en sinds juli zit er een nieuw college met een nieuwe samenstelling. Zonder de ChristenUnie, maar met Mooi Lelystad. En haar wethouder en ook het nieuwe college hebben een voorkeur voor een nieuwbouw zonder kerk, onder andere om staat en kerk volledig gescheiden te houden. Jarno Volmer van ChristenUnie begrijpt niet waarom het college 180 graden gedraaid is.

Wordt vervolgd

Het is vooralsnog niet duidelijk of het voorstel van het college op een meerderheid kan rekenen in de gemeenteraad. De discussie wordt binnenkort vervolgd.