Partijen maken afspraken om Flevokust schoon, heel en veilig te houden

Lelystad - De gemeente Lelystad, de brandweer, politie, de provincie Flevoland, CTU en ENGIE hebben woensdag het Convenant Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Flevokust ondertekend. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd om bedrijventerrein Flevokust in Lelystad schoon, heel en veilig te houden.

De Keurmerken Veilig Ondernemen maken deel uit van het strategisch thema Veilige bedrijventerrein en winkelgebieden, zoals opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022. De afspraken worden gemaakt tussen politie, brandweer, gemeente, ondernemers. Er zijn inmiddels convenanten afgesloten voor Lelystad Airport Businesspark, bedrijventerrein Noordersluis en de winkelcentra Lelycentre en Stadshart.

Bijzonder aan het convenant KVO Flevokust is dat ook de provincie als partner in Flevokust heeft meegetekend. Bedrijventerrein Flevokust is nog volop in ontwikkeling, dat maakt het voor partijen mogelijk aan de voorkant samen te werken in het voorkomen van overlast en criminaliteit.