Gezamenlijk onderzoek naar opwekking zonne-energie langs A6

Lelystad / Dronten - De gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk verkennen samen de mogelijkheden voor de opwekking van zonne-energie langs en in de middenberm van de snelweg A6 vanaf aansluiting Almere-Oostvaarders tot de Ketelbrug.

De partijen gaan onderzoeken hoe deze gronden ingezet kunnen worden voor de opwek van duurzame energie en met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Er wordt onder andere gekeken naar de financiële haalbaarheid, de verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing, ecologie en de impact op het elektriciteitsnetwerk.

De resultaten van de verkenning worden in de zomer van 2021 verwacht. Vervolgens besluiten provincie, gemeenten en netbeheerder of er een vervolg komt. Bij een akkoord over de haalbaarheid kan een planfase gestart worden. Hierbij worden de resultaten van de verkenning verder uitgewerkt.