Column Kees Bakker | Boeiend onderwerp

Dronten - Er is in de pers al enkele keren vooruitgeblikt op de komende discussie over de afvalstoffeninzameling in de gemeente Dronten. Diverse malen is er aandacht besteed aan wat er de komende maanden besproken gaat worden.

Zo’n vooruitblik gaat gepaard met voorbeelden: diftar, het achteraf scheiden van afval, registreren van hoeveel iemand in de ondergrondse container gooit, het sluitend houden van de afvalbegroting, het afwegen van het milieubelang tegen het belang van wat de inwoner moet betalen voor de afvalinzameling, er moeten veel keuzes worden gemaakt en dat leg je het beste uit door het benoemen van de keuzes die moeten worden gemaakt.

Open discussie

Suzanne Stoop heeft daar eerder voor gewaarschuwd: zij was daar niet zo blij mee. Als je een discussie open in wil gaan en werkelijk alle mogelijkheden overwogen moeten kunnen worden, moet je ver weg blijven van het noemen van voorbeelden. Daarmee zou je de discussie al in een richting kunnen sturen.

Vurig pleidooi

Zo kwam de Stichting Onder Dak vorige week met een vurig pleidooi richting de pers, waarin de belangenvereniging voor mensen met een beperking haar onvrede uitsprak over een mogelijk ‘diftar’-systeem, waarmee mensen een rekening krijgen per klepopening van de ondergrondse container voor het restafval.

Mensen met een beperking gooien vaker kleine zakken afval weg en zouden zo meer moeten betalen dan mensen die alles in één grote zak (kunnen) doen. Dat is niet eerlijk. Ook vroeg Onder Dak zich af waarom zij niet vertegenwoordigd is in de klankborgroep van 15 Drontenaren die over dit onderwerp meedenken.

Klankbordgroep

Zo’n reactie lijkt de gedachte van Stoop te ondersteunen, want die reactie is veel te vroeg. Er komt nog een uitgebreid proces aan, waarin over allerlei dingen wordt gesproken en ook diftar de revue zal passeren. Dat Onder Dak niet in de klankbordgroep zit, wil niet zeggen dat zij niet mag meedenken of zal worden gehoord en betrokken bij de discussie. Die klankbordgroep heeft een andere functie: dat is geen verzameling van allerlei maatschappelijke en bij het onderwerp betrokken organisaties, dat is een groep van inwoners die mee willen denken. Voor Onder Dak en andere organisaties is later in het proces voldoende gelegenheid mee te denken en haar stem te laten horen.

Toch ontkom je er niet aan om, als je een discussie als deze goed wil voeren, wel van tevoren allerlei mogelijke keuzes te benoemen. Want, zo is al vaak gezegd in de discussie tot nu toe: het toekomstige afvalbeleid is niet een kwestie van ‘we gaat het zo of we gaan het zo doen’, het is meer een kwestie van aan knoppen draaien, waarbij al die keuzes weer op elkaar inwerken. Dan moet je ook duidelijk maken wat het effect van de ene keuze op de andere keuze is of kan zijn.

Het is een boeiend onderwerp, afval, of ‘grondstoffen’ zoals sommige zeggen. En met alle aandacht die er tot nu toe was voor het onderwerp, is het hopelijk alleen maar meer gaan leven onder hen die het aangaat. Want dat zijn alle inwoners van Dronten.