Column Kees Bakker | Niet van deze tijd

Lelystad - Ik denk dat het een wijs besluit zou zijn om de nieuwbouw van de christelijke basisschool De Schakel in Lelystad niet te combineren met nieuwbouw van kerk Het Anker.

Volgens mij is het ongewenst dat de gemeente, wiens verantwoordelijkheid het is te zorgen voor goede gebouwen, dat combineert met de nieuwbouwwens van een kerk. Als de kerk zelf in de buurt nieuw wil bouwen, is dat iets anders. Maar de combinatie als gemeente zelf ondersteunen, is niet van deze tijd.

'Afschaffen die handel'

Ik vind basisonderwijs met een levensbeschouwelijke inslag, voor welke kerk of geloof dan ook, sowieso niet van deze tijd. Afschaffen die handel: basisonderwijs moet algemeen zijn. Als ouders hun kinderen het geloof willen bijbrengen, moet ze dat zelf organiseren, thuis of in de kerk. De overheid moet daar ver van weg blijven. Nu snap ik dat er door de vorige wethouder wellicht verwachtingen zijn gewekt. Die was ook van een andere partij: de ChristenUnie, waar het nu Mooi Lelystad is. Het zal betrokkenen dan ook rauw op het dak vallen dat een nieuwe, midden in een lopende collegeperiode geïnstalleerde wethouder, opeens heel anders over de zaak denkt.

Goede dingen

Let wel: ik heb helemaal niets tegen de kerk in het algemeen en Het Anker in het bijzonder. Ik ben zelf kerkelijk opgevoed en heb op een christelijke basisschool gezeten. Ik heb er volgens mij geen blijvende schade van opgelopen (en dat is grappig bedoeld). Ik vind ook dat kerken en moskeeën in Lelystad goede dingen doen, in het algemeen en in coronatijd in het bijzonder. Ze hebben maatschappelijke projecten, zorgen voor hun mensen, bestrijden de eenzaamheid en (sociale) armoede. Ze bevorderen de gemeenschapszin, zonder dat het daarbij (alleen) gaat om zieltjes winnen.

Fantastisch. Maar dat moet vanuit het eigen gebouw gebeuren, zodat iedereen die daar binnen gaat weet wat hij of zij betreedt en wat hij of zij kan verwachten. Als multifunctionele centra door de overheid geïnitieerde werkzaamheden op het gebied van welzijn gaan combineren met kerkelijke of evangelische activiteiten in hetzelfde gebouw, ben je als overheid niet goed bezig. Ook niet als dat een financieel voordeel oplevert, omdat de kerk huurpenningen of een bepaald deel van de investering betaalt.

Maar dat is mijn mening, die bovendien geen rekening houdt met wel of niet gedane beloftes of gewekte verwachtingen. Ik kijk uit naar de politieke discussie.