Gemeente Dronten ruim op weg met huisvesten statushouders

Dronten - De gemeente Dronten voldoet ruim aan de taakstelling voor wat betreft het huisvesten van statushouders. Dat blijkt uit een overzicht dat het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Elk jaar krijgen gemeenten in Nederland een taakstelling opgelegd voor het huisvesten van vergunninghouders: asielzoekers die een status hebben gekregen en in Nederland mogen blijven. Voor Dronten bedroeg die taakstelling voor het tweede halfjaar van 2020 vijftien te huisvesten vergunninghouders. In het eerste halfjaar van dit jaar liep Dronten al zeven vergunninghouders voor op de taakstelling. Voor het tweede halfjaar bleef daarom nog een aantal van acht over, maar op dit moment staat de teller op negen. Dat betekent dat Dronten op dit moment één vergunninghouder meer heeft gehuisvest dan het Rijk eiste, en dat kan meer worden als er dit jaar nog meer vergunninghouders een sociale huurwoning krijgen.

Geen overbodige luxe

Op zich is dat geen overbodige luxe, want het Rijk heeft al aangekondigd dat de taakstelling voor volgend jaar hoger komt te liggen. In totaal moet Dronten het eerste halfjaar van 2021 32 vergunninghouders huisvesten, waar dat er dit hele jaar nog 28 waren. Dat heeft te maken met een landelijke toename van het aantal vergunninghouders. Het gaat niet om een grotere instroom aan vluchtelingen, maar wel om het wegwerken van achterstanden in de vergunningaanvraag door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).