D66-leden stemmen Lelylijn in verkiezingsprogramma

Den Haag - D66 gaat zich inzetten voor het aanleggen van de Lelylijn. Het amendement van Lelylijn-initiatiefnemer Wim van Wegen uit Bant en de Groningse fractievoorzitter Tom Rustebiel kreeg een meerderheid achter zich waardoor de treinverbinding nu een prominente plek in het verkiezingsprogramma heeft.

Van Wegen is blij met het resultaat. ‘Ik ben als D66-raadslid in de gemeente Noordoostpolder vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de Lelylijn. Het is ons gelukt de verbinding prominent op de agenda te krijgen. Kamerlid Rutger Schonis was al enthousiast en nu staat het ook stevig in het programma. Het moet er niet als bijzinnetje in staan, daar is het veel te belangrijk voor,’ aldus Van Wegen. Met de Lelylijn wordt de verbinding tussen de Randstad en Groningen minimaal 40 minuten sneller.

De lobby voor de Lelylijn wordt breed gesteund. ‘De huidige tijd leert ons dat je niet meer elke dag op kantoor hoeft te zijn om te werken. Daardoor kunnen wonen en werken verder uit elkaar liggen dan tot nu toe de norm was. En het biedt ook internationaal perspectief, als de lijn aansluit op verbindingen naar Bremen, Hamburg en Berlijn/Scandinavië’, weet Rustebiel. Volgens hem kan de Lelylijn in de toekomst een belangrijke schakel vormen in het Europese spoornetwerk, iets waar de EU de komende decennia stevig op inzet.

Meer voordelen

Van Wegen: ‘Maar er zijn meer voordelen. De enige verbinding naar het noorden loopt nu via Zwolle en Meppel. Eén storing daar en een derde van het land is niet per trein bereikbaar. Drachten is één van de grootste plaatsen zonder station en de lijn tussen Heerenveen en Groningen ontlast ook het noordelijk verkeer.’

Naast het amendement over de Lelylijn heeft ook de Nedersaksenlijn een plek gekregen in het verkiezingsprogramma. Het amendement van Joey Koops uit Emmen zorgt ervoor dat de partij zich nu ook in gaat zetten voor deze lijn tussen Groningen en Emmen. In totaal stemden de leden over 800 amendementen. Zaterdag wordt het hele programma vastgesteld.

Politiek draagvlak

Het politieke draagvlak voor de Lelylijn wordt steeds groter. De spoorverbinding krijgt ook een prominente plek in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, SP en de Partij voor de Dieren. Ook Forum voor Democratie is enthousiast.

Eerder zetten CDA en PvdA de lijn al in hun verkiezingsprogramma. De Lelylijn ontbreekt volledig in het concept-verkiezingsprogramma van de VVD, maar daar wordt onder andere door de Friese VVD-gedeputeerde Avina Fokkens een amendement op ingebracht. GroenLinks heeft het niet in haar programma.