Burgemeester Meijdam: 'Veiligheid is topprioriteit in Lelystad'

Lelystad - De gemeente Lelystad wil er samen met inwoners, ondernemers, politie en andere instanties voor zorgen dat ook de komende twee jaar hard wordt gewerkt aan veiligheid. De aanpak op ondermijning, jeugdcriminaliteit en veilige wijken blijft het speerpunt van het veiligheidsbeleid. Daarnaast zet de gemeente extra in op cybercrime en digitale veiligheid.

Dat staat in het nieuwe uitvoeringsplan 2021-2022, dat door college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. 

Meer wijkgericht werken is nodig

Burgemeester Henry Meijdam: 'Ik wil graag dat mensen veilig zijn en zich veilig voelen in Lelystad. Dat gaat steeds beter en de gemeente zet door op de ingeslagen weg. Maar er zijn ook zorgen en nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard zorgt de coronacrisis voor veel onzekerheid. Ook blijkt uit de tussenevaluatie van het Integraal veiligheidsplan dat we meer wijkgericht moeten gaan werken en dat er een toename is van overlast door verwarde personen. Daarom investeren we in een betere verbinding tussen wonen, zorg en veiligheid. Het uitvoeringsplan bevat 130 acties die we de komende twee jaar gaan inzetten om de veiligheid in Lelystad te versterken'.

Daling criminaliteit

Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij de gemeente het totaal aantal geregistreerde misdrijven wil verminderen. In 2019 gaf 79 procent van de Lelystedelingen aan zich veilig te voelen in de eigen buurt. Het rapportcijfer dat bewoners geven voor de veiligheid in hun eigen buurt is een 7,2. De criminaliteit is de afgelopen vijf jaar met 16 procent gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal delicten in Lelystad in 2020 met 6 procent gedaald (januari tot en met oktober). Met name de afname van het aantal woninginbraken, autokraken en vernielingen stemt burgemeester Meijdam optimistisch. Zorgen zijn er om de stijging van jeugdoverlast, online oplichting en overlast door verwarde personen. 

Drie speerpunten

Om de veiligheid verder te verbeteren, zijn voor de komende twee jaar drie speerpunten benoemd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP): Jeugd en veiligheid, Ondermijning en veilige wijken. Daarnaast bevat het plan negen strategische thema’s waarop wordt ingezet: Woninginbraak, Veilig uitgaan, Veilig ondernemen, Verkeersveiligheid, Brandveiligheid en crisisbeheersing, Radicalisering, Digitale veiligheid, Veilige Publieke Taak en Integriteit.

Bij het IVP wordt samengewerkt met veel partijen. De gemeente streeft naar een integrale veiligheidsaanpak met politie, brandweer, Veiligheidsregio, het zorg- en veiligheidshuis, Centrada, Welzijn Lelystad, GGD, Openbaar Ministerie, verslavingszorg, GGZ, onderwijs, RIEC en nog tal van andere instanties en organisaties.