De krachtigste batterij van Nederland staat in Lelystad

Lelystad - Het energieopslagbedrijf GIGA Storage neemt vandaag de krachtigste batterij van Nederland in gebruik. Deze batterij, de GIGA Rhino, staat bij het testcentrum duurzame energie van Wageningen University & Research in Lelystad (ACRRES), naast het windmolenpark Neushoorntocht.

Meer duurzame energie op elektriciteitsnet

De belangrijkste taak van deze batterij is om te zorgen dat er meer duurzame energie op het elektriciteitsnet komt. Op het moment dat de productie van duurzame energie door de wind- en zonneparken te groot is, slaat de batterij de duurzame energie tijdelijk op, om die dan later aan te bieden op de energiemarkten. Daardoor hoeft deze duurzaam opgewekte energie niet te worden weggegooid.

De GIGA Rhino batterij wordt aangestuurd met het doel om de lokale productie van hernieuwbare energiebronnen te maximaliseren, die achter hetzelfde aansluitpunt van Windnet OostFlevoland zijn geïnstalleerd. De batterij is op dit moment de krachtigste van Nederland.

De komende jaren wordt op het net van Windnet Oost-Flevoland 120 megawatt aan zonne-energie en 138 megawatt aan windenergie gerealiseerd. Hiermee wordt dit gebied wereldwijd een van de grootste duurzame smart grids (een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit beïnvloedt aan de hand van het momentane aanbod).

Een duurzaam alternatief voor fossiele netbalancering

Met een vermogen van 12 megawatt zal de GIGA Rhino batterij impact hebben op het nationale elektriciteitsnetwerk en een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot binnen de landelijke energieketen. Om die impact te maximaliseren zal de GIGA Rhino batterij worden gekoppeld aan verschillende energie- en capaciteitsmarkten om diensten te leveren ter stabilisering van het (inter-)nationale elektriciteitsnet.

De realisatie van de GIGA Rhino batterij is het eerste project van GIGA Storage en een opmaat naar vele andere groot- en kleinschalige energieopslag systemen op Nederlandse en Europese bodem. Het algoritme van het GIGA cloud platform optimaliseert de financiële kant van de geleverde flexibiliteitsdiensten.

Belangrijke partners voor dit project zijn onder andere NEC (batterijleverancier), ENGIE (technisch dienstverlener), Windnet Oost-Flevoland (eigenaar van het net), Spectral (aansturingsplatform) en de RVO (toekenning van de DEI-subsidie voor dit project).