Ziekenhuis St Jansdal doet beroep op zorgverzekeraars om financiële nood te lenigen

Harderwijk / Lelystad - De coronacrisis laat ziekenhuis St Jansdal financieel niet onberoerd. Naar verwachting zal er daardoor dit jaar 30 miljoen euro minder omzet worden gemaakt. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor onder meer genees- en beschermingsmiddelen en extra personele inzet.

Compensatieregeling pakt niet goed uit voor St Jansdal

Het ziekenhuis in Harderwijk, dat in maart 2019 het failliete ziekenhuis in Lelystad overnam, heeft bovendien de pech dat de compensatieregeling die voor de zomervakantie is overeengekomen tussen zorgverzekeraars en de ziekenhuizen niet goed uitpakt voor St Jansdal. Dat komt doordat 2019 als basisjaar wordt genomen voor de compensatie. Door de overname van het ziekenhuis in Lelystad lag de omzet in dat jaar nog lang niet op het niveau waarop voor de komende jaren (zonder de coronacrisis) werd gerekend.

St Jansdal verwacht over 2020 een verlies te lijden van ruim 2 miljoen euro terwijl men zonder de coronacrisis voor 2020 en de jaren daarna uitging van een positief resultaat van jaarlijks 5 miljoen euro. Een dure cao en mogelijk opnieuw een landelijke regeling als basis van de afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken de vooruitzichten voor 2021 er niet beter op.

Onevenredig benadeeld

St Jansdal vindt dat het door de compensatieregeling onevenredig wordt benadeeld en vraagt meer maatwerk. Het ziekenhuis heeft daarom besloten een beroep te doen op een hardheidsclausule in de compensatieregeling. Dit houdt in dat de grootste zorgverzekeraars (bij St Jansdal zijn dat Zilveren Kruis en VGZ) en eventueel daarna een landelijke commissie gaan kijken of het ziekenhuis voor aanvullende compensatie in aanmerking komt.

De uitkomst van de hardheidsclausule is voor St Jansdal erg belangrijk. Als de resultaten geen verbetering laten zien, kunnen investeringen, zoals de broodnodige renovatie van het beddenhuis, niet in hetzelfde tempo worden uitgevoerd als gepland. Patiënten en andere stakeholders gaan dit merken.