Dronten vraagt bijna 5 miljoen euro subsidie voor bouw 800 woningen

Dronten - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten heeft een aanvraag voor een subsidie van 4,9 miljoen euro ingediend bij minister Kajsa Ollongren voor de bouw van ruim 800 woningen in Dronten. Het gaat om woningen in het Hanzekwartier, waarvan circa 90 procent in het betaalbare segment wordt gerealiseerd.

Binnen drie jaar

Betaalbaar betekent huurwoningen met een maandhuur tot de huurtoeslaggrens, middel dure huurwoningen met een maandhuur tot 1.000 euro en koopwoningen tot de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (momenteel 310.000 euro vrij op naam). De eerste woningen moeten binnen drie jaar in aanbouw zijn en het project moet binnen 10 jaar zijn afgerond.

Woningbouwimpuls

Dit voorjaar heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regeling Woningbouwimpuls opgesteld. Gemeenten kunnen daaruit een bijdrage ontvangen om de bouw van betaalbare woningen versneld te realiseren. De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Het totale budget is 1 miljard euro.

Als de subsidiebijdrage wordt verleend zal het verwachte tekort op de grondexploitatie aanmerkelijk worden verkleind en kan een versnelling van de woningbouw worden gerealiseerd. De minister verwacht in februari 2021 te besluiten op de aanvraag Woningbouwimpuls.