Protestantse Gemeente Biddinghuizen verlengt inzameling voor Voedselbank

Biddinghuizen - Wegens het succes van de inzamelactie en de aanblijvende schaarste bij de voedselbanken heeft de Protestantse Gemeente Biddinghuizen besloten deze actie, die in november begon, tot elk geval de kerstdagen te verlengen.

Dreigend tekort bij voedselbanken

De aanhoudende coronacrisis zorgt voor een dreigend tekort bij de voedselbanken. Het aantal gezinnen dat genoodzaakt is gebruik te maken van de voedselbank neemt toe, terwijl de reguliere inzameling via onder andere de supermarkten en kerken grotendeels gestopt is.

Gedurende de maand november is de Protestantse Gemeente Biddinghuizen daarom in samenwerking met de voedselbank een inzamelingsactie begonnen. Door de actie te verlengen tot de kerstdagen kunnen bijvoorbeeld ook de overtallige producten uit kerstpakketten een goede bestemming krijgen.

Zes adressen in Biddinghuizen

Op zes adressen in Biddinghuizen staan op een corona-proof manier inzamelingskratten bij de deur, hierin kan men houdbare producten achterlaten. Elke vrijdag worden deze producten samengebracht in De Voorhof waar vanuit de voedselbus ze meeneemt naar het distributiepunt in Dronten. Op de vrijdagen kunnen tussen 13.30 en 14.00 uur ook producten worden ingeleverd bij De Voorhof (Akkerhof 3).

Inleverpunten in Biddinghuizen:
- Buitenkant 14
- De Deel 27
- Het Erf 106
- Voorhaven 2
- Dreef 6
- Joggerspad 21