Column Kees Bakker | Onfatsoenlijk

Lelystad - En zo kan het gebeuren dat er zomaar, op een dinsdagavond dat de gemeenteraad een besluit neemt over de begroting voor volgend jaar, besloten wordt City Marketing Lelystad (CML) op te heffen. Wat wringt bij dat besluit is dat het zonder een fatsoenlijke discussie gepaard ging over de prestaties van City Marketing Lelystad in het verleden en de doelen voor de toekomst.

Sterker: dat gesprek stond pas een week daarna, afgelopen dinsdag, op de rol. Dat ging overigens niet door wegens technische problemen.

Doelen en prestaties

In die evaluatie, gedaan en opgesteld door een extern bureau, valt te lezen dat er de afgelopen jaren te weinig gestuurd is op de doelen en prestaties van City Marketing. ‘Alleen het beeld van Lelystad bij ‘mensen van buiten’ is gegaan van een rapportcijfer 5,8 (2010) naar een 6,2 (2018)’ valt te lezen. Er staat ook in dat Lelystad relatief veel uitgeeft aan City Marketing in vergelijking met steden als Almere, Zwolle en Hengelo. En er staat in dat de doelstelling van City Marketing om ook externe financiering te vinden nauwelijks is gelukt. Nou, als dat allemaal het resultaat is van jaren van City Marketing, kun je er inderdaad beter mee stoppen.

Aanbevelingen

Maar, zoals een goede evaluatie betaamd, bevat het rapport ook een aantal aanbevelingen. En die aanbevelingen zijn om betere afspraken te maken met City Marketing over de te behalen doelen, dat de komende twee jaar goed in de gaten te houden, de financiering van de organisatie te laten afhangen van de prestaties en er de komende twee jaar mee door te gaan. Als dan blijkt dat deze nieuwe werkwijze niet voldoet, kan er altijd nog worden gestopt met City Marketing. Dan kan de gemeente het zelf ter hand nemen of er een marketingbureau voor in de hand nemen.

‘Op basis van het beperkt beschikbare materiaal kan niet worden aangetoond of CML wel of geen meerwaarde heeft. Het lijkt echter ook vreemd om zonder onderbouwing te stoppen met CML. Daarmee wordt mogelijk een belangrijke waarde voor Lelystad afgebroken,’ staat er. Het college laat in een reactie op dat rapport weten de conclusies te willen overnemen.

Maar zo ver heeft het dus niet mogen komen, want een week voor dit rapport wordt besproken door de politiek, wordt er besloten te stoppen met City Marketing Lelystad. En schiet de wethouder op geen enkel moment CML te hulp of vraagt ze te wachten tot de evaluatie is behandeld.

Onfatsoenlijk

Dat is vreemd. Het is ook onfatsoenlijk. Onfatsoenlijk naar de mensen die bij City Marketing Lelystad werken. Los van de vraag of CML wel of niet functioneert, los van de vraag of City Marketing waardevol is, los van de vraag of iemand anders het beter kan doen: dit is niet netjes. Niet van de gemeenteraad en niet van de wethouder. Je zal er maar werken en daar je ziel en zaligheid in leggen.