Geen grote misstanden aangetroffen bij integrale controle in Dronten

Dronten - In Dronten heeft een integrale controle plaatsgevonden naar illegale activiteiten op de bedrijventerreinen. Daarbij zijn geen grootschalige misstanden aangetroffen.

Enkele onregelmatigheden

Burgemeester Jean Paul Gebben spreekt van een goed verlopen actie waarbij vele bedrijven de instanties goed ondernemerschap konden aantonen. De controle vond plaats op zo’n negentig adressen, waarbij er enkele onregelmatigheden zijn aangetroffen. Zo is er onveilig opgeslagen lachgas aangetroffen, zijn er meerdere vormen van illegale bewoning geconstateerd, enkele milieudelicten, brandonveilige situaties, fraude met energiecontracten en een illegale kroeg.

Integrale actie

Zowel dinsdag als woensdag heeft gemeente Dronten in samenwerking met diverse partners de integrale controle uitgevoerd rond De Tjonger en de Pioniersweg in Dronten. Bij de controles waren naast gemeente Dronten, politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek, brandweer, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Midden Nederland en netbeheerder Liander betrokken. De controles maken deel uit van de integrale aanpak van criminaliteit in de gemeente Dronten en werden uitgevoerd onder een strikt coronaprotocol.

Burgemeester Gebben geeft aan dat de insteek van gemeente Dronten is om goedwillende ondernemers te beschermen en ruimte te geven voor ondernemerschap. Aan de andere kant wordt de ruimte voor criminele activiteiten zo ver mogelijk ingeperkt. ‘Hiervoor is het van belang om goed zicht te hebben op de bedrijventerreinen. Het is onze taak om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. We willen voorkomen dat criminaliteit en witwaspraktijken zorgen voor oneerlijke concurrentie door producten zo goedkoper te kunnen aanbieden. Daarom intensiveren we de controles, ook wanneer er geen signalen zijn'.

Ogen en oren

Om een gezond en prettig ondernemersklimaat te creëren voor ondernemers blijft de gemeente naast integrale controles met de ondernemers in gesprek over wat samen gedaan kan worden om zeker te zijn van een gezonde, weerbare en aantrekkelijke werkomgeving. Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers van belang. ‘Wij zijn allemaal de ogen en oren van de wijk en/of het bedrijventerrein en met een oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Een melding helpt dan ook enorm en draagt bij aan een veilige woon- en leefomgeving'.